De midlertidige pladser ligger ved siden af Egedal Sundhedscenter, og benyttes blandt andet ved udskrivelse fra sygehus, hvor du har behov for genoptræningen inden du kan komme hjem i egen bolig. Under opholdet vil du blive tilbudt pleje, aktivering og træning i den udstrækning du har kræfter til at medvirke. Der vil løbende blive lagt plan for hvilke tiltag der skal til for at du kan komme tilbage til dit eget hjem.

Velkommen til Døgnpladserne

Læs velkomstpjecen her

Servicepakken

Kontaktoplysninger

Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

1. sal: 7259 6715
2. sal: 7259 6788
3. sal: 7259 7473

Døgntelefon 7259 7473

Ansøgning om døgnplads

Kontakt Den Sundhedsfaglige Myndighed der behandler alle ansøgninger om ophold på de midlertidige døgnpladser.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12