Egedals Familiekonsulenter arbejder med at hjælpe børn, unge og deres familier i deres udvikling og trivsel.

Hvilken hjælp kan du få?

Hos familiekonsulenterne kan du få hjælp og støtte som fx:

  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
  • Familiebehandling
  • Støttet og overvåget samvær
  • Kontaktperson for unge

Vi tilbyder også forløb som fx:

  • Psykolog samtaler
  • Gruppeforløb for børn, unge og familier
  • Rådgivningsforløb til familier med nydiagnosticerede børn inden for handicapområdet
  • Supervision af plejefamilier og aflastningsfamilier

Familier kan deltage i kurser om fx:

  • Forældrekursus til familier med børn med ADHD eller autisme
  • Bedsteforældrekursus om autisme

Kontakt familiekonsulenterne

Du er altid velkommen til at kontakte os

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12