I modtagelsesteamet modtager vi:

  • Spørgsmål og henvendelser fra borgere, der ikke i forvejen har kontakt med en sagsbehandler i kommunen og fra professionelle, der er bekymrede for et barn eller en ungs trivsel
  • Underretninger om børn og unge, fx fra kommunens skoler, daginstitutioner og klubber.

Kontakt Modtagelsesteamet

Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Kontakt

Modtagelsen (Underretninger/Bekymringer)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6523

Mail: underretning.born.unge@egekom.dk (uden personfølsomme oplysninger)