I Familiehuset tilbyder vi støtte til børn, unge og familier, der af varierende årsager befinder sig i en sårbar periode. Gennem pædagogisk og/eller terapeutisk vejledning af 1-2 af vores dygtige og professionelle konsulenter eller psykologer afklares den unges eller familiens udfordringer. Herefter vil man som forælder få tilbudt et forløb, hvor man støttes i at udvikle sine forældrekompetencer og skabe udviklende, trygge rammer omkring sit barn/sine børn. Som ung kan man få tildelt en kontaktperson, som kan støtte en i at udvikle gode strategier samt i at identificere egne ressourcer for ultimativt at komme i bedre trivsel.
De indsatser, vi tilbyder på Tofteparken, er frivillige og planlægges samt udføres i samarbejde med familierne og de unge.
Oplever du et behov for vejledning fra en unge- eller familiekonsulent, kan du kontakte Modtagelsesteamet, som vil vurdere, hvad der kunne være den rette indsats for dig eller din familie.

Forebyggende, familierettet indsats/råd- og vejledningsforløb (§ 11.3)

Der indstilles til individuelt § 11,3 forløb igennem Råd og Vejledning eller ved henvendelse til myndighedsrådgiver. I indstillingen beskrives, hvad d…

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,3.2)

Der kan bevilges praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet, efter myndighedsrådgiver har foretaget en børnefaglig undersøgelse jf. § 50. På baggrund heraf…

Familiebehandling (§ 52,3.3)

Der kan bevilges familiebehandling efter myndighedsrådgiver har foretaget en børnefaglig undersøgelse jf. § 50. På baggrund heraf udarbejdes en handle…

FFT - Funktionel FamilieTerapi

Funktionel Familieterapi er en metode inden for familiebehandling, der henvender sig til familier med samspilsmæssige udfordringer. Et FFT-forløb kan…

Ungekonsulent

Der kan bevilges en ungekonsulent efter myndighedsrådgiver har foretaget en ungefaglig undersøgelse jf. § 50. På baggrund heraf udarbejdes en handlepl…

Del: