Der kan bevilges familiebehandling efter myndighedsrådgiver har foretaget en børnefaglig undersøgelse jf. § 50. På baggrund heraf udarbejdes en handleplan med en præcis beskrivelse af målene for familiebehandlingen.

 

Familiebehandling kan fx bestå af:

  • Støtte til børn såvel som forældre ifm. samlivsophør.
  • Forståelse og hjælp til håndtering af udviklingsforstyrrelser og psykiske udfordringer såsom ADHD/ADD, angst, autisme, belastningsreaktioner, depression, OCD, spiseforstyrrelse mm.
  • Vejledning ifm. skolevægring, isolation, udadreagerende adfærd, søskendekonflikter, ungdomskriminalitet mm.
  • Vejledning, når starten på livet som forælder er svær.
  • Forebyggende indsatser ved tidlige tegn på mistrivsel.

 

Hvor ofte mødes man?

Man vil som oftest have ugentlige samtaler á en times varighed med familiekonsulenten enten i Familiehuset eller i hjemmet. Samtalernes varighed og frekvens kan justeres, så det passer til den individuelle families behov.

 

Hvordan afsluttes indsatsen?

Der vil blive fulgt op på indsatsen hver 3. måned, og målene vil således løbende blive tilpasset familiens aktuelle behov. Efter 20 sessioner afsluttes indsatsen, medmindre det vurderes, at familien fortsat har behov for støtte, i så fald vil myndighed i samarbejde med familien drøfte en fremadrettet indsats.

Del: