Funktionel Familieterapi er en metode inden for familiebehandling, der henvender sig til familier med samspilsmæssige udfordringer. Et FFT-forløb kan vare op til seks mdr.

 

Hvad indebærer et Funktionel Familieterapi?

FFT er en relationsbaseret terapiform med udgangspunkt i systemiske principper, dvs. rammerne i og omkring familien samt familien som helhed. Det vil således være alle familiemedlemmer, der deltager og har en stemme i familiebehandlingen, derudover er det en mulighed at inddrage netværket omkring familien. For at kunne iværksætte de værktøjer, der er indeholdt i den Funktionelle Familieterapi, forudsættes at de involverede som minimum kan reflektere på et basalt niveau.

Under et FFT-forløb arbejdes der med familiens kommunikation, samspil og problemløsningsfærdigheder. Det nærmere sigte afhænger af den enkelte families udfordringer. Der kan eksempelvis være tale om udfordringer såsom:

  • Udad-reagerende og/eller indad-reagerende adfærd
  • Psykiske udfordringer
  • Kriminalitet
  • Misbrugsadfærd
  • Sociale udfordringer
  • Højt konfliktniveau
  • Udfordret samarbejde i skilsmissefamilier
  • Kommunikationsvanskeligheder

 

Målgruppen for Funktionel Familieterapi

Terapiformen er målrettet familier med hjemmeboende børn/unge mellem 11 og 17 år.

 

Hvor ofte mødes man?

Man vil som oftest have ugentlige samtaler á en times varighed med FFT-konsulenten i et samtalerum på Socialpædagogisk Center Tofteparken.

 

Del: