Der kan bevilges en ungekonsulent efter myndighedsrådgiver har foretaget en ungefaglig undersøgelse jf. § 50. På baggrund heraf udarbejdes en handleplan med en nøjagtig beskrivelse af målene.

Indsatsen drejer sig om at danne en relation til den unge baseret i tillid. Der vil blive taget udgangspunkt i den unges perspektiv. Det er væsentligt for en frugtbar indsats, at der arbejdes med det, den unge finder vedkommende. Ungekonsulenten vil hjælpe den unge til at se sine handlemuligheder og tage ejerskab på sin tilværelse.

 

Målgruppen

Unge mell. 13-22 år.

 

Sammen med en ungekonsulent kan den unge fx arbejde med:

  • Eget verdensbillede og perspektiver, såfremt disse hæmmer den unges tilværelse.
  • Strategier til at være i verden med diverse krav og forventninger, den unge møder.
  • Det, der er svært.
  • Det, der er svært at tale med andre om.
  • Overblik – at kunne overskue hverdagen.
  • Mødes med en voksen i et vurderingsfrit rum.
  • Det tidlige voksenliv.
  • Nye perspektiver på problemstillinger.
  • Drøftelse af hensigtsmæssige strategier.
  • Støtte til at finde meningsfuldhed i hverdagen.

 

Hvor ofte mødes man?

Oftest vil den unge mødes med kontaktpersonen 1-2 gange om ugen, men det kan variere alt efter behov.

 

Hvordan afsluttes indsatsen?

Forløbet afsluttes, når handleplansmålene er nået eller når ungekonsulent og sagsbehandler når til enighed om, at det afsluttes. Der følges op på indsatsen hver 3. måned.

 

 

Del: