Hvad er personlig hjælp og pleje?

Du kan få bevilget støtte og vejledning til:

  • Personlig hygiejne
  • Af- og påklædning
  • Toiletbesøg
  • Tilberedning og anretning af kold mad eller opvarmning af forberedt, varm mad
  • Spise og drikke.

Omfanget af besøg kan variere i antal.

Hvad er praktisk hjælp i hjemmet?

Du kan få bevilliget støtte til:

  • Rengøring af boligens 5 basisrum: entre, stue, køkken, badeværelse og soveværelse - eller hvad der svarer til en ældrebolig på ca. 65 kvadratmeter
  • Tøjvask: hvis du ikke selv er i stand til at varetage størstedelen af tøjvasken, bevilges du tøjvask på vaskeri
  • Indkøb: fx hjælp til at skrive indkøbsseddel, bestilling af varer samt levering af varer ved et godkendt privat indkøbsfirma.

Hvem kan få støtte og vejledning til personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet?

Du kan få bevilget personlig pleje hvis du:

  • Har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
  • Har særlige sociale problemer.

Frit valg af leverandør

Hvis du bliver bevilget støtte og vejledning, kan du selv vælge mellem en kommunal eller privat leverandør. Fortryder du dit valg af leverandør, er det muligt at skifte til en anden leverandør.

Se hvilke godkendte leverandører Egedal Kommune har.

Du kan også udpege en privat hjælper, som ansættes af kommunen til at udføre hjælpen.

Hvordan ansøger jeg om personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp i hjemmet?

Kontakt Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler din ansøgning. En visitator vil derefter kontakte dig for en uddybende samtale, der skal afdække dit præcise behov. Der kan være behov for, at den udbydende samtale foregår i dit eget hjem.

Behandlingen af din ansøgning sker altid på baggrund af en individuel konkret vurdering af din funktionsevne, dit behov og muligheden for at du kan indgå i et rehabiliterende forløb. Her kan du læse mere om rehabilitering i eget hjem.

Når din ansøgning er færdigbehandlet, modtager du en afgørelse og herefter vil dit behov løbende blive revurderet.

Sagsbehandlingstiden afhænger af den konkrete sag.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12