Egedal Kommune har pligt til at føre tilsyn med plejecentre for at undersøge, om de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de ydelser der er visiteret og den kvalitetsstandard der politisk er vedtaget. Det er årligt er tilsyn på alle plejecentre og i hjemmeplejen. 

Styrelsen for patientsikkerhed fører også tilsyn i kommunerne for at sikre den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats samt at det foregår uden der er risiko for patientsikkerheden. Tilsyn er enten tilfældigt udvalgt eller på baggrund af bekymringshenvendelser.

Tilsynsrapporter - Ved Styrelsen for Patientsikkerhed

Plejecentre

Plejecenter Solkrogen, Ældretilsynet, Planlagt tilsyn 2022

Plejecenter Solkrogen, reaktivt Sundhedsfagligt tilsyn 2022

Døgnpladserne, Sundhedsfagligt tilsyn 2022

Plejecenter Egeparken, reaktivt Ældretilsyn 2021

Plejecenter Egeparken, Sundhedsfagligt tilsyn 2020

Hjemmeplejen/Sygeplejen

Egedalgruppen, Reaktivt Ældretilsyn 2023

Ølstykkegruppen, Ældretilsyn 2020

Ølstykkegruppen, Sundhedsfagligt, planlagt - udgående tilsyn 2023

Tilsynsrapporter - Ved BDO (eksternt konsulentfirma)

Plejecentre

Demensenhederne Engbo og Solkrogen 2022

Plejecenter Damgårdsparken 2022

Plejecenter Egeparken 2022

Plejecenter Porsebakken 2023

Årsrapport Plejecentre 2021

Hjemmeplejen

Stenløsegruppen 2022

Smørumgruppen 2022

Ajourcare 2022

Egedalgruppen 2022

Ølstykkegruppen 2022

Samlerapport den kommunale hjemmepleje 2021

Tilsynsrapporter - Fødevarestyrelsen

Porsebakken - Afdeling D, 1

Porsebakken - Afdeling D, 2

Porsebakken - Afdeling C

Porsebakken - Aflastning

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12