Hvis du får en funktionsnedsættelse fx i forbindelse med en ulykke, sygdom eller andet, kan du få vejledning om forskellige former for støtte.

Hvilken støtte kan du få som handicappet?

Personer med handicap kan få støtte i form af: 

  • Aktivitets- og samværstilbud
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Borgerstyret personlig assistance
  • Botilbud
  • Ledsagerordning
  • Socialpædagogisk støtte
  • Økonomisk kompensation til dækning af merudgifter

Støtte, når du fylder 18 år

Hvis du har haft en handicaprådgiver som barn, bliver din sag overdraget til en rådgiver, der har særligt kendskab til lovgivningen for voksne med et handicap, når du fylder 18 år.

Overdragelsen vil ske i et tæt samarbejde med din tidligere rådgiver.

Kontakt

Voksenteam for Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6588

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12