Social- og Indenrigsministeriet har orienteret alle landets kommuner om, at der er i perioden 2013 til 2019 er fejl i de offentliggjorte satser for ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. 

Formålet med dækning af tabt arbejdsfortjeneste er at medvirke til at børn med handicap kan blive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner, og at familien kan leve så normalt som muligt på trods af barnets nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse.

Ydelsesloftet er det maksimale beløb, man kan få tabt arbejdsfortjeneste for. Ydelsesloftet reguleres årligt – og det er i denne årlige regulering, der er sket fejl. 

Efter ministeriets vurdering gælder der en 3 årig forældelsesfrist for efterbetalingskrav.

Egedal Kommune vil på den baggrund på eget initiativ genoptage de sager, hvor der er udbetalt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra februar 2017 til december 2019, og hvor kompensationsbeløbet blev begrænset af ydelsesloftet.

Alle berørte borgere vil få direkte besked om, at deres sager genoptages.

Borgere, som ikke er omfattet kommunens ovennævnte genoptagelse på eget initiativ, men alligevel ønsker deres sag om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste genoptaget på grund af fejlen i de offentliggjorte satser for ydelsesloftet, skal kontakte kommunen

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: