Hvem kan få økonomisk kompensation?

Forældre til et barn med handicap kan være berettiget til kompensation, hvis barnet har:

  • En betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • En indgribende og langvarig kronisk lidelse

Dækning af merudgifter

Det er muligt at få dækket nødvendige merudgifter, der er en direkte følge af dit barns handicap.

Merudgifter er ekstraudgifter, du har på grund af dit barns varige fysiske eller psykiske handicap, dvs. udgifter som børn uden nedsat funktionsevne på samme alder og i samme livssituation ikke har.

Merudgifter skal sandsynliggøres, og merudgifter dækkes som hovedregel som en løbende ydelse, der reguleres en gang årligt.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Det er muligt at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du helt eller delvist passer dit barn i hjemmet.

Tabt arbejdsfortjeneste kan dækkes i form af:

  • Faste løbende timer pr. uge
  • Dækning af enkeltdage

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt først kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste fra ansøgningstidspunktet.

Der følges op på bevillingen af tabt arbejdsfortjeneste mindst en gang årligt.

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12