Afslutning på folkeskolen

Når du er ved at afslutte folkeskolen, kan du i samarbejde med skolens uddannelsesvejleder lægge en plan for fremtiden. Planen tager udgangspunkt i dine ønsker, drømme og muligheder.

For dig som ung med handicap vil der typisk være tale om uddannelsesmuligheder indenfor følgende områder:

  • Uddannelse på gymnasium, HF og teknisk skole med mulighed for mentortimer og forlænget skolegang
  • EGU: Erhvervsgrunduddannelse på to år, hvor der lægges stor vægt på praktik, og du i perioder får løn
  • STU: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på tre år. Uddannelsen retter sig mod unge med handicap og særlige behov, som ikke er i stand til at tage en ordinær uddannelse, heller ikke med støtte.

Når du fylder 18 år

Når du fylder 18 år, skifter du juridisk status. Det medfører også, at du skifter rådgiver i kommunen. Din nye rådgiver kender til lovgivningen for voksne handicappede og kan dermed give dig den mest optimale rådgivning.

Der vil ske en overdragelse fra din nuværende rådgiver til din nye rådgiver i samarbejde med dine forældre. I kan modtage vejledning om fx:

  • Fremtidig bolig
  • Beskæftigelse
  • Forsørgelse
  • Værgemål
  • Dækning af nødvendige udgifter
  • Støttemuligheder

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12