På baggrund af mange tilkendegivelser om kommunens opgaveløsning på handicapområdet i Egedal, indbød administrationen til to dialogmøder den 30. august 2021 – et møde for henholdsvis forældre til børn med handicap samt pårørende til handicappede børn, og et møde for borgere med handicap samt pårørende til handicappede i Egedal.

Formålet med mødet var at invitere til en dialog, hvor administrationen kunne lære af borgernes erfaringer og få input til, hvilke procedurer og tilgange, borgerne vurderede, kunne gøres bedre.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et udkast til en handleplan ud fra de to dialogmøder, afholdt i august 2021, samt på baggrund af løbende input fra borgere. Handleplanen sendes ud til mødedeltagerne til feedback. Efterfølgende sendes handleplanen og mødedeltagernes tilbagemeldinger til politisk behandling.

Forældrenetværket

Egedal Kommune inviterer forældre til børn med funktionsnedsættelser med i et netværk med administrationen på handicapområdet. Læs mere her

Pårørende til personer med alkohol

Nyhedsbreve

Formålet med vores nyhedsbrev er at fortælle om, hvad vi arbejder med i vores handleplan. I vil få informationer om stort og småt – det hele handler o…

Del: