På baggrund af mange tilkendegivelser om kommunens opgaveløsning på handicapområdet i Egedal, indbød administrationen til to dialogmøder den 30. august 2021 – et møde for henholdsvis forældre til børn med handicap samt pårørende til handicappede børn, og et møde for borgere med handicap samt pårørende til handicappede i Egedal.

Formålet med mødet var at invitere til en dialog, hvor administrationen kunne lære af borgernes erfaringer og få input til, hvilke procedurer og tilgange, borgerne vurderede, kunne gøres bedre.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et udkast til en handleplan ud fra de to dialogmøder, afholdt i august 2021, samt på baggrund af løbende input fra borgere. Handleplanen sendes ud til mødedeltagerne til feedback. Efterfølgende sendes handleplanen og mødedeltagernes tilbagemeldinger til politisk behandling.

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12