Hvis du har en sindslidelse, kan Egedal Kommune tilbyde støtte, hvor målet er, at du bliver i stand til at leve et, for dig, tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, en sindslidelse kan medføre.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Egedal kommune har flere specifikke tilbud til borgere med en sindslidelse, blandt andet:

 • Socialsupporten & Værestedet
 • Botilbud
 • Støtte- og kontaktperson

Læs om de 3 tilbud her:

Socialsupporten & Værestedet
Hvis du er over 18 år og oplever fysisk, psykiske og/eller sociale udfordringer, har du mulighed for at henvende dig i Socialsupporten & Værestedet. Du kan henvende dig ved at møde fysisk op eller på telefonen og få hjælp til at komme videre. Du behøver ikke have en aftale på forhånd eller være visiteret.

I Socialsupporten & Værestedet tilbyder vi råd- og vejledning, gruppeforløb, et åbent værested og støtte til dig, der har udfordringer, som påvirker dig i din hverdag. I det åbne værested har du mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og deltage i aktiviteter sammen med andre borgere. Der er også mulighed for at deltage i gruppeforløb såsom Brobyggergruppen, Angstgruppen, Motionsgruppen, Autismegruppen m.m.

Personlig henvendelse i åben rådgivning- og vejledning:
Mandag – onsdag kl. 11.00 – 14.00
Torsdag kl. 12.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 12.00

Telefonisk henvendelse:
Mandag – onsdag kl. 11.00 – 14.00
Torsdag kl. 12.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 12.00

Værestedets åbningstider:
Mandag og torsdag 13.00 – 17.00
Fredag 12.00 – 14.00

Kontaktoplysninger:
Telefon: 72599700
Mail: raad-vejledning@egekom.dk
Adresse: Tofteparken 28-36, 3650 Ølstykke

Botilbud
Vi har 3 botilbud til personer med en sindslidelse:

Læs her, hvem du skal kontakte for et botilbud

Støtte- og kontaktperson
Vi kan tilbyde støtte- og kontaktpersoner, der opbygger kontakt til personer med en sindslidelse - og altid med udgangspunkt i personens egne ønsker, behov og præmisser. Hjælpen kan fx bestå af:

 • Opsøgende, kontaktskabende og brobyggende indsatser
 • Støtte-kontaktperson
 • Støtte i eget hjem

Akut hjælp til personer med sindslidelse

Hvis du har behov for akut hjælp i forbindelse med en sindslidelse, kan du kontakte:

 • Psykiatrisk Skadestue Ballerup
  Telefon 3864 5000 (omstilling via Herlev Hospital)

 • Den Psykiatriske Udrykningstjeneste
  Udrykningstjenesten er et supplement til den psykiatriske skadestue, når skadestuen ikke kan benyttes på grund af personens tilstand. For at få kontakt til udrykningstjenesten skal man ringe til vagtlægen, der bedømmer, hvad der videre skal ske.
  Ring til vagtlægen på telefon 7013 0041.

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000