Hvis du har en sindslidelse, kan Egedal Kommune tilbyde støtte, hvor målet er, at du bliver i stand til at leve et, for dig, tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, en sindslidelse kan medføre.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Egedal kommune har flere specifikke tilbud til borgere med en sindslidelse, blandt andet:

 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Botilbud
 • Støtte- og kontaktperson

Læs om de 3 tilbud her:

Aktivitets- og samværstilbud
Tofteparken er et aktivitets- og samværstilbud, hvor personer med sindslidelse fx kan:

 • Deltage i socialt samvær
 • Deltage i forskellige fritidsaktiviteter
 • Deltage i gruppeaktiviteter af mere terapeutisk karakter

Botilbud
Vi har 3 botilbud til personer med en sindslidelse:

Læs her, hvem du skal kontakte for et botilbud

Støtte- og kontaktperson
Vi kan tilbyde støtte- og kontaktpersoner, der opbygger kontakt til personer med en sindslidelse - og altid med udgangspunkt i personens egne ønsker, behov og præmisser. Hjælpen kan fx bestå af:

 • Opsøgende, kontaktskabende og brobyggende indsatser
 • Støtte-kontaktperson
 • Støtte i eget hjem

Akut hjælp til personer med sindslidelse

Hvis du har behov for akut hjælp i forbindelse med en sindslidelse, kan du kontakte:

 • Psykiatrisk Skadestue Ballerup
  Telefon 3864 5000 (omstilling via Herlev Hospital)

 • Den Psykiatriske Udrykningstjeneste
  Udrykningstjenesten er et supplement til den psykiatriske skadestue, når skadestuen ikke kan benyttes på grund af personens tilstand. For at få kontakt til udrykningstjenesten skal man ringe til vagtlægen, der bedømmer, hvad der videre skal ske.
  Ring til vagtlægen på telefon 7013 0041.

Kontakt

Myndighed og Social Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12