Liste over leverandører

Hvis du har fået bevilliget hjælp af Egedal Kommune til indkøb, rengøring, tøjvask, madordning eller personlig hjælp og pleje, kan du få gavn af fritvalgsordningen. Ordningen giver dig ret til at vælge, om du vil have ydelsen leveret af en kommunal eller en privat leverandør.

Her kan du se, hvilke godkendte private og kommunale leverandører, du kan vælge imellem.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Tøjvask

Madordning

Indkøb

For virksomheder

Ønsker din virksomhed at blive godkendt som privat leverandør i Egedal Kommune indenfor fritvalgsområde, bedes du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed i Egedal Kommune.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12