Hvad er personlig hjælp og pleje?

Personlig hjælp og pleje kan fx være:

  • Hjælp til personlig hygiejne og påklædning
  • Hjælp til toiletbesøg
  • Hjælp til at spise og drikke
  • Hjælp til tilberedning og anretning af kold mad eller opvarmning af forberedt, varm mad
  • Hjælp til at strukturere hverdagen.

Omfanget af hjælpen kan variere fra flere besøg i døgnet til et omsorgsbesøg en gang imellem.

Hvem kan få hjælp til personlig pleje?

Du kan få bevilget personlig pleje:

  • Hvis du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
  • Hvis du har særlige sociale problemer.

Du kan ikke få bevilget hjælp, hvis det vurderes, at andre i din husstand kan varetage opgaverne.

Frit valg af leverandør

Hvis du bliver bevilget hjælp, kan du selv vælge den leverandør, der skal yde hjælpen. Du kan vælge mellem en kommunal leverandør eller flere private leverandører. Leverandøren skal dog være godkendt af Egedal Kommune. Fortryder du dit valg af leverandør, er det muligt at skifte til en anden leverandør.

Hvordan ansøger jeg om personlig hjælp og pleje?

Kontakt Den Sundhedsfaglige Myndighed, der behandler ansøgninger om personlig hjælp og pleje. En visitator vil derefter kontakte dig for en uddybende samtale, der skal afdække dit præcise behov. Der kan være behov for, at den udbydende samtale foregår i dit eget hjem.

Behandling af ansøgning om hjælp sker altid på baggrund af en individuel konkret vurdering af ansøgerens funktionsevne og behov.

Hjælpen visiteres efter princippet "hjælp til selvhjælp" og kan tildeles som midlertidig hjælp eller som længerevarende hjælp. Din hjælp vil løbende blive revurderet.

Når din ansøgning er færdigbehandlet, modtager du en skriftlig afgørelse. Sagsbehandlingstiden afhænger af den konkrete sag.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12