Vores hjemmepleje leverer personlig pleje og praktisk hjælp. Vi leverer både planlagte og akutte besøg og er døgnbemandet alle årets dage. Har du et personligt nødkald, er det også hjemmeplejen som besvarer det.

Smørum, Stenløse & Ølstykke

Hjemmeplejen er delt op i tre geografiske distrikter jævnt fordelt i kommunen, hvilket sikrer et indgående kendskab til de lokale forhold.

Hjælpen leveres ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, hvilket betyder at hjælpen udføres og planlægges i et samarbejde mellem dig og din hjælper, med stort fokus på træning og på bibeholdelse af dine evner til at klare dig selv bedst muligt.

Se pjecen Velkommen til Hjemmeplejen her

Ansøgning om hjælp

Kontakt Den Sundhedsfaglige Myndighed, som behandler alle ansøgninger om tildeling af hjælp i eget hjem, hvis du ønsker at få din hjælp leveret af Egedal Kommunes hjemmepleje.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12