DigiRehab

Ølstykke hjemmepleje tester indtil januar 2020 en ny træningsform for borgerne i eget hjem. I første omgang får omkring 50 borgere tilbud om at deltage i et forsøg, hvor de skal lave 2 x 20 minutters personlig styrketræning om ugen hjemme hos sig selv i 3 måneder.

Træningen foregår sammen med den hjemmepleje, der normalt kommer i hjemmet, og med hjælp fra det digitale træningsprogram, DigiRehab som er direkte målrettet ældre som får hjælp i eget hjem. Formålet med træningen er at gøre de ældre fysisk stærkere og dermed give dem en nemmere, bedre og mere selvstændig hverdag.


Videotræning

Den digitale træningsplatform, DigiRehab, som Egedal Kommune anvender i forsøget, fungerer på den tablet, som hjemmeplejemedarbejderne i forvejen har med rundt i hjemmene hos de ældre. Med dette program kan hjemmeplejen teste den ældres styrke og få systemet til at skabe et personligt træningsprogram, der passer til den enkelte borgers svagheder og styrker. Øvelserne kan herefter ses på video, så medarbejderen kan guide den ældre til at udføre bevægelserne korrekt.

Efter 12 ugers træning evalueres indsatsen. Går det som forventet godt, vil en udvidelse til de øvrige områder i Egedal Kommune være en del af overvejelserne for 2020.

Hvad er DigiRehab?

DigiRehab er et digitalt trænings- og analyseprogram til træning for ældre borgere, skabt af højt specialiserede fysioterapeuter.

Med DigiRehab kan medarbejdere i hjemmeplejen via et program på tablet teste den ældre borgers fysiske formåen. Testen får systemet til at generere målrettede træningsprogrammer, der kan udføres i borgerens eget hjem ud fra videoinstruktioner og sammen med hjemmeplejen.

DigiRehab bliver anvendt i flere store danske kommuner, heriblandt Viborg, Aalborg, Vejen og Gribskov Kommuner.

DigiRehab har via 4000 gennemførte træningsforløb dokumenteret, at 12 ugers træning generelt gør borgerne langt stærkere og mere selvhjulpne. De får i gennemsnit brug for mindre hjemmehjælp i et omfang, der svarer til en besparelse på ca. 10.000 kroner per borger på et halvt år. Samtidig skabes selvstændighed og livskvalitet.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12