Egedal Kommune har pligt til at føre tilsyn med plejecentre for at undersøge, om de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de ydelser der er visiteret og den kvalitetsstandard der polistisk er vedtaget.

Det betyder at der årligt er tilsyn på alle 5 plejecentre. Tilsynet gennemføres ved et uanmeldt besøg, hvor både kan foregå gennemgang af udvalgte borgerforløb samt et mere helhedsorienteret perspektiv, hvor fokus er mere på de kvalitative aspekter af livet på plejecentrene.

Tilsynsrapporter plejecentre

Tilsynsrapport Demensenhederne 2020

Tilsynsrapport Plejecenter Damgårdsparken 2020

Tilsynsrapport Plejecenter Egeparken 2020

Tilsynsrapport Plejecenter Porsebakken 2020

Årsrapport for 2020

Ældretilsyn

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for patientsikkerhed, der føres årligt tilsyn med 10% af alle relevante enheder på ældreområdet og enheder udvælges på baggrund af en risikovurderende og stikprøver.

Tilsynsrapport Plejecenter Egeparken 2021

Tilsynsrapport Ølstykkegruppen 2020

Tilsynsrapport Porsebakken 2019

Tilsynsrapport Engbo 2019

Tilsynsrapporter Styrelsen for Patientsikkerhed

Foruden den kommunale tilsynspligt er der også besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på planlagte risikobaserede tilsyn som varsles 6 uger forud. Der er på tidligere defineret fokusområder til besøget. Fokusområderne tager udgangspunkt i de områder, hvor styrelsen har viden om, at der kan forkomme risiko for patientsikkerheden.

Tilsynsrapport - reaktivt tilsyn Solkrogen 2021

Resumé til offentliggørelse 2021

Tilsynsrapport Solkrogen 2021

Tilsynsrapport Egeparken 2020

Tilsynsrapport Sygeplejen 2019

Tilsynsrapport Damgårdsparken 2018

Tilsynsrapport Engbo 2017

Tilsynsrapport Døgnpladserne 2017

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12