Egedal Kommune har pligt til at føre tilsyn med plejecentre for at undersøge, om de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de ydelser der er visiteret og den kvalitetsstandard der politisk er vedtaget. Det er årligt er tilsyn på alle plejecentre og i hjemmeplejen. 

Styrelsen for patientsikkerhed fører også tilsyn i kommunerne for at sikre den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats samt at det foregår uden der er risiko for patientsikkerheden. Tilsyn er enten tilfældigt udvalgt eller på baggrund af bekymringshenvendelser.

Tilsynsrapporter - Ved Styrelsen for patientsikkerhed

Plejecentre

Plejecenter Solkrogen, reaktivt sundhedsfagligt tilsyn 2022, påbud ophævet

Plejecenter Egeparken, reaktivt ældretilsyn 2021

Plejecenter Egeparken, sundhedsfagligt tilsyn 2020

Plejecenter Damgårdsparken, sundhedsfagligt tilsyn 2018

Plejecenter Porsebakken, ældretilsyn 2018

Plejecenter Engbo, sundhedsfagligt tilsyn  2017

Døgnpladserne, sundhedsfagligt tilsyn 2022

Hjemmeplejen/Sygeplejen

Egedalgruppen, ældretilsyn 2022

Ølstykkegruppen, ældretilsyn 2020

Sygeplejen, sundhedsfagligt tilsyn 2019

Tilsynsrapporter - Ved BDO (eksternt konsulentfirma)

Plejecentre

Demensplejecenter Engbo og Solkrogen 2021

Plejecenter Damgårdsparken 2021

Plejecenter Egeparken 2021

Plejecenter Porsebakken 2021

Årsrapport Plejecentre 2021

Hjemmeplejen

Egedalgruppen 2021

Smørumgruppen 2021

Stenløsegruppen 2021

Ølstykkegruppen 2021

Samlerapport den kommunale hjemmepleje 2021

Tilsynsrapporter plejecentre

Tilsynsrapport Plejecenter Egeparken 2021

Tilsynsrapport Demensenhederne 2020

Tilsynsrapport Plejecenter Damgårdsparken 2020

Tilsynsrapport Plejecenter Egeparken 2020

Tilsynsrapport Plejecenter Porsebakken 2020

Årsrapport for 2020

 

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12