Hvad er Borgerstyret Personlig Assistance?

Borgerstyret Personlig Assistance dækker over ansættelse af en eller flere hjælpere, der hjælper efter borgerens/personens ønske.

Borgerstyret Personlig Assistance skal sikre, at personer med omfattende funktionsnedsættelse kan fastholde og opbygge et selvstændigt liv med høj grad af selvbestemmelse.

Hvem kan få tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance?

Egedal Kommune kan bevilge tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere:

  • Hvis du har en betydelig og varig funktionsnedsættelse
  • Hvis du i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige, daglige funktioner
  • Hvis du har et behov for ganske særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12