Hvem kan få støtte til en handicapbil?

Du kan få støtte i form at et rentefrit lån til en handicapbil, hvis du på grund af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne:

 • ikke kan passe et arbejde
 • ikke kan gennemføre en uddannelse
 • ikke kan komme omkring i hverdagen uden brug af bil.

Det forudsætter dog, at du har et stort kørselsbehov, som du ikke kan få dækket af:

Hvordan er sagsbehandlingen?

Når vi har modtaget dit ansøgningsskema, får du tilsendt et oplysningsskema, som vi beder dig udfylde og returnere sammen med kopi af dit kørekort.

Sagsbehandlingen består af:

 • Vi indhenter relevante oplysninger fra lægen, hospitaler m.m.
 • Du får hjemmebesøg af en ergoterapeut, der laver en gangtest sammen med dig
 • Ergoterapeuten behandler din ansøgning og sender en afgørelse.

Hvis du er berettiget til støtte til køb af bil, skal du afprøve biler hos en forhandler med henblik på at finde den bedst egnede og billigste bil.

Lånebetingelser

Støtten bliver givet som et rentefrit lån, hvoraf en beregnet andel kan være afdragsfri, mens den afdragspligtige del af lånet tilbagebetales over 8 år i 96 rater. Størrelsen af den del af lånet, der skal betales tilbage, afhænger af din personlige indkomst.

Støtten kan bl.a. omfatte nedenstående, afhængig af dit handicap:

 • Fritagelse for vægtafgift
 • Hel eller delvis fritagelse for afgift efter brændstofforbrug
 • Tilskud til kørekort og køreundervisning
 • Tilskud til særlig indretning af bil, fx automatgear eller lift
 • Reparation af særlig indretning.

Støtten omfatter ikke øvrige reparationer eller vedligeholdelse, brændstof eller forsikringer.

Udskiftning af handicapbil

Hvornår du kan søge om udskiftning af din handicapbil, afhænger af, hvornår du har fået den bevilliget:

 • Har du fået bevilliget handicapbil før 1. januar 2018, kan du søge om udskiftning, når bilen er 6 år gammel.
 • Har du fået bevilliget bil efter 1. januar 2018, kan du søge om udskiftning, når bilen er 8 år gammel.

Handicapparkeringskort

Du bestiller dit parkeringskort hos Danske Handicaporganisationer

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12