Vi kan ikke udlåne midlertidige hjælpemidler.
Kontakt derfor hospitalet som kan udlåne til dig

 

Hvilke hjælpemidler kan du søge om?

Du eller dit barn kan søge om støtte til hjælpemidler, som afhjælper en nedsat funktionsevne og letter din daglige tilværelse. Der findes mere end 60.000 forskellige typer af hjælpemidler. Det kan for eksempel være en rollator, en kørestol, et forhøjet toiletsæde mm. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset, støttestrømper, diabetiker og stomi-hjælpemidler. 

Hvem kan få støtte til hjælpemidler?

Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • Er nødvendigt i dit arbejdsliv
  • Dine helbredsmæssige forhold ikke bliver bedre indefor en overskuelig fremtid
  • Du vil have behov for hjælpemidler i lang tid for at afhjælpe følgerne af dine nedsatte funktionsevne

Hvordan ansøger jeg om støtte til hjælpemidler?

Klik på det grønne link øverst på siden, så kommer du over på Borger.dk, hvor du kan ansøge om hjælpemidler.

Her kan du læse og søge om kropsbårne hjælpemidler For eksempel benproteser, korsetter, støttestrømper mm. 

Hvordan behandler vi din ansøgning?

Når Egedal Kommune modtager en ansøgning om hjælpemidler, bliver den registreret i vores elektroniske journalsystem, jf. Persondataloven, og ansøgningen behandles jf. Offentligheds- og Forvaltningsloven og reglerne om aktindsigt.

Du har frit valg af leverandør

Du skal søge om bevilling før du køber noget. Vi kan hjælpe dig med at vælge det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Du har dog mulighed for selv at vælge leverandør, herunder at købe et dyrere hjælpemiddel end det som vi har bevilget.

Reparation af hjælpemidler

Læs om, hvordan du får bevilget reparation af hjælpemidler

Hjælpemidler når du er på ferie i en anden kommune end din egen

Hvis du opholder dig midlertidigt i en anden kommune end din egen i en vis varighed, gælder det, at Egedal Kommune, sørger for at stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Dog gælder Egedal Kommunes forpligtigelse kun for hjælpemidler, som ikke umiddelbart kan tranporteres med dit valgte og sædvanlige befordringsmiddel.

Undtagelser fra ovennævnte er:

  • Hjælpemidler, der primært er nødvendige, af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune
  • Hjælpemidler, der er nødvendige, som følge af et pludseligt opstået behov.

Kontakt

Sundhed og omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12