Hvilke hjælpemidler kan du søge om?

Du kan søge om støtte til hjælpemidler, som afhjælper en nedsat funktionsevne og letter din daglige tilværelse.

Hvem kan få støtte til hjælpemidler?

Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, når hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
  • Er nødvendigt for, at pågældende kan udøve et erhverv

Hvordan ansøger jeg om støtte til hjælpemidler?

Klik på det grønne link øverst på siden, så kommer du over på Borger.dk, hvor du kan ansøge om hjælpemidler.

Her kan du læse og søge om kropsbårne hjælpemidler (fx benproteser, korsetter, støttestrømper).

Hvordan behandler vi din ansøgning?

Når Egedal Kommune modtager en ansøgning om hjælpemidler, bliver den registreret i vores elektroniske journalsystem, jf. Persondataloven, og ansøgningen behandles jf. Offentligheds- og Forvaltningsloven og reglerne om aktindsigt.

Når vi behandler en ansøgning om et hjælpemiddel, ser vi på varighedsprincippet. Det betyder, at:

  • Dine helbredsmæssige forhold ikke bliver bedre indenfor en overskuelig fremtid
  • Der vil være behov for hjælpemidlet i lang tid fremover for at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne

Du kan frit vælge dit hjælpemiddel

Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for frit valg af leverandør, herunder at købe et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilget.

Reparation af hjælpemidler

Læs om, hvordan du får bevilget reparation af hjælpemidler

Hjælpemidler, når du er i en anden kommune

Hvis du har et midlertidigt ophold i en anden kommune, fx ferie af en vis varighed, gælder det, at hjemkommunen, dvs. Egedal Kommune, skal sørge for at stille de nødvendige hjælpemidler til din rådighed.

Dog gælder Egedal Kommunes forpligtigelse kun for hjælpemidler, som ikke umiddelbart kan tranporteres med dit valgte og sædvanlige befordringsmiddel.

Undtagelser fra ovennævnte er:

  • Hjælpemidler, der primært er nødvendige, af hensyn til plejepersonalet i den midlertidige opholdskommune
  • Hjælpemidler, der er nødvendige, som følge af et pludseligt opstået behov.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12