Hvis du har problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt, hvilke behandlingsmuligheder der er for at dække dit høretab.

Hvordan søger jeg om høreapparat?

Hvis ørelægen finder dig berettiget til behandling med høreapparat, hjælper han/hun dig med at udfylde en ansøgning.

Kontakt altid Region Hovedstaden på tlf. 3866 5000 for at søge om høreapparat.

Hvordan søger jeg om batterier til høreapparat?

Kontakt altid Region Hovedstaden på tlf. 3866 5000 for at søge om batterier til høreapparat.

Valg af leverandør 

Det afhænger af din alder, hvorfra du kan få dit høreapparat:

  • Hvis du er under 18 år, skal du bruge en offentlig høreklinik
  • Hvis du er over 18 år, kan du vælge mellem en offentlig klinik eller en privat, godkendt leverandør af høreapparater. Vær opmærksom på, at selv om du er blevet henvist til én leverandør, giver henvisningen dig altid ret til frit at vælge en anden.

Vælger du en offentlig høreklinik, skal du levere høreapparatet tilbage, når du ikke bruger det længere. 

Udskiftning af høreapparat fra privat leverandør 

Du kan få udskiftet dit høreapparat efter 4 år, hvis du har valgt en privat leverandør. Tidsfristen gælder separat for hvert høreapparat. 

Du kan få hjælp til at udskifte høreapparatet, inden de 4 år er gået, hvis:

  • Din hørelse forværres
  • Du ikke kan bruge det gamle høreapparat længere på grund af legemlige forandringer eller slitage
  • Høreapparatet går tabt ved brand, tyveri eller lignende

Du skal dokumentere dit behov for hjælp gennem en erklæring fra læge, leverandør eller politi.

Kontakt

Myndighed og Social Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12