I Kvikservice kan du bare møde op og søge om udvalgte hjælpemidler, afprøve dem og få dem hjem samme dag. I sagsbehandlingen er der fokus på, at hjælpemidlet kan gøre dig mere selvhjulpen i din dagligdag.

En hjælpemiddelvisitator vurderer din sag og taler med dig om behovet for det hjælpemiddel, du søger om. Hjælpemidlet kan afprøves, og hvis det bevilges, får du det med hjem samme dag. Du skal selv transportere hjælpemidlet hjem.

I Kvikservice bevilges hjælpemidler, hvor det vurderes, at der er et varigt behov. Hvis du f.eks. har været indlagt på hospitalet og af den grund i en periode har brug for f.eks. en rollator, så skal du rette henvendelse til hospitalet.

Adresse

Du finder Kvikservice i Egedal Sundhedscenter:

 • Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

Åbningstider

 • Tirsdage kl. 10.00-12.00

 • Torsdage kl. 14.00-16.00

Du skal ikke bestille tid, men blot møde op i Sundhedscenteret i ovenstående tidsrum. 

Spørgsmål og svar
 • Hvilke hjælpemidler kan jeg søge om i Kvikservice?

  Kvikservice kan tilbyde en række hjælpemidler: 

  • Rollator 
  • Badetaburet  
  • Strømpepåtager 
  • Albuestokke
  • Toiletforhøjer
  • Transportkørestole  

  Vi behandler kun simple sager i Kvikservice og udlåner kun udvalget hjælpemidler, som ikke kræver særlig tilpasninger.  

 • Hvem kan benytte Kvikservice?

  Du kan søge om hjælpemidler i Kvikservice hvis du bor i Egedal Kommune og har en varig og væsentligt nedsat funktionsevne. 

  Det står i Servicelovens § 112.

  Du skal kunne transportere dig til Sundhedscenteret, ved siden af Egedal Rådhus, enten selv eller med hjælp fra andre. Du skal også selv, kunne tage dit nye hjælpemiddel med hjem.

 • Hvem hjælper dig i Kvikservice?

  Du vil blive mødt af en ergo- eller fysioterapeut, der hjælper dig. Terapeuten behandler din sag på stedet, og finder det hjælpemiddel, som passer bedst til dig.

  Du bliver også instrueret i, hvordan du bruger hjælpemidlet. 

 • Hvor ligger Kvikservice?

  Kvikservice ligger i Egedal Kommunes Sundhedscenter i tæt nærhed af Egedal Rådhus.

  • Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: