I netværket kan forældrene komme med input til kommunen og være stærke samarbejdspartnere så vi sammen finder de gode løsninger. Netværket er ikke beslutningsdygtigt og kan ikke drøfte enkeltsager, men kan inspirere administrationen til nye ideer og handlinger.

Netværket er en del af handleplanen på handicapområdet.

Vil du være med?
Forældrenetværket mødes i marts, juni og oktober á hver to timers varighed (eftermiddag i hverdage). Forældrenetværket skal bestå af 7-10 forældre og to ledere fra social-og handicapområdet. Social og handicap er sekretær for Forældrenetværket.

Hvis du ønsker at deltage i Forældrenetværket, så kontakt udviklingskonsulent Stine Hur på Tlf. 7259 6557 eller på socialservice@egekom.dk - Att. Forældrenetværket.

Deadline for tilmelding til netværket: 15.februar 2022.
Første møde: 23. marts 2022 kl.16-18 på Egedal Rådhus.

Invitation til Forældrenetværk

Deltagere i Forældrenetværket

Del: