UdsatteNetværkets formål er at skabe et rum for ligeværdig dialog mellem borgere i udsatte positioner, pårørende, administrationen og politikere. Her kan borgere og pårørende fortælle om deres oplevelse af samarbejdet med kommunen og komme med idéer, og administrationen og politikere kan søge sparring.

Fokus på samarbejde og forbedringer
Formålet med netværket er, at udsatte borgere og pårørende kan fortælle om, hvordan de oplever samarbejdet med kommunen og komme med idéer til forbedringer. Omvendt kan administrationen og politikerne søge sparring til, hvordan de bedst muligt rammer plet, når der skal prioriteres, og sættes ind for at lette hverdagen for de udsatte.

Deltagerne i netværket der skal mødes fysisk 4 gange om året, har desuden forpligtet sig til at lytte til hinanden og forsøge at forstå hinandens perspektiver. Deltagerne skal være hinandens medspillere, så der kan skabes de bedste betingelser for samarbejde mellem kommunen og borgerne.

Udsattenetværket som talerør og sparringspartner
Aktiviteterne fra UdsatteNetværket vil løbende blive offentliggjort her på hjemmesiden og på Egedal Kommunes facebookside.

Vil du i kontakt med UdsatteNetværket eller komme med input til temaer, som UdsatteNetværket kan drøfte?
Så tag fat i kontaktperson Line Ougaard på tlf. 72596874, eller send en mail til: socialservice@egekom.dk Att. UdsatteNetværket

Kontakt

Social og handicap

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: