UdsatteNetværkets formål er at skabe et rum for ligeværdig dialog mellem borgere i udsatte positioner, pårørende, administrationen og politikere. Her kan borgere og pårørende fortælle om deres oplevelse af samarbejdet med kommunen og komme med idéer, og administrationen og politikere kan søge sparring. Deltagerne i netværket forpligter sig til at lytte til hinanden og forsøge at forstå hinandens perspektiv. Deltagerne i netværket er hinandens medspillere i en fælles stræben efter at skabe de bedste betingelser for kommunens og borgernes samarbejde. 

Del: