Økonomisk støtte og tilskud

Få overblik over forskellige former for økonomisk støtte og tilskud i Egedal Kommune.

Ring til vores hovednummer og bed om at blive stillet om til rette afdeling, hvis du gerne vil vide mere.

Helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er pensionist og har helbredsudgifter

Helbredstillæg – refusion af regninger

Når du har fået bevilget helbredstillæg, ydes der løbende refusion for dine udgifter.

Tilskud til tandbehandling og briller for pensionister

Ansøg om udvidet helbredstillæg til tandbehandling eller briller.

Tilskud til høreapparater

Få udleveret høreapparat på offentlig høreklinik gratis eller køb dit høreapparat hos en godkendt privat høreapparatforhandler med offentligt tilskud

Barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indko…

Delpension

Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der ønsker at gå ned i arbejdstid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til integrationsydelse.

Mentorstøtte til job og uddannelse, hvis du har handicap

En mentor kan hjælpe, hvis du har et særligt behov for støtte til fx at få et job.

Økonomisk tilskud fra kommunen

Du kan søge din kommune om økonomisk tilskud til en række udgifter

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.