Som folkepensionist og førtidspensionist tilkendt før 2003 er det muligt at søge om tilskud til udgifter, hvori der er sygesikringsandel. Dette kaldes for et helbredstillæg.

Når man har fået bevilget et helbredstillæg, ydes der tilskud til udgifter, hvori der er sygesikringsandel. Dette vedrører blandt andet udgifter til fysioterapi, kiropraktor, fodbehandling med sygesikringsandel, medicin samt nogle tandbehandlinger.

Såfremt man er medlem af Sygeforsikringen Danmark, vil dette tilskud blive fratrukket regningens beløb, før det kommunale tilskud beregnes.

Tilskuddet beregnes ud fra den personlige tillægsprocent, som Udbetaling Danmark har fastsat.

For at få tilskuddet, man er berettiget til, skal der fremsendes en kvittering for udgiften til Jobcenter og ydelse.
Dette gøres enten via e-boks eller ved fremsendelse af kvittering til Egedal Kommune.
Det eneste af ovenstående tilskud der gives automatisk er tilskud til medicin, hvorfor du ikke skal foretage dig noget i forbindelse med udbetalingen. 

Dit tilskud vil blive udbetalt i slutningen af måneden samtidig med udbetalingen af pensionen. Såfremt kommunen har modtaget kvitteringen efter vores indberetningsfrist, vil tilskuddet blive udbetalt den efterfølgende måned.

Alternativt kan din behandler sende en regning på bevillingsbeløbet til EAN-nr. 57 98 00 80 80 753.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.