• Hvem kan få en mentor?

  Du kan få en mentor, hvis mentorstøtten er afgørende for, at du kan opnå eller gennemføre et job eller et forløb gennem jobcentret.

  Mentorens opgaver kan være meget forskellige og afhænger af, hvad det præcis er, du har særlig brug for særlig støtte til. Mentoren kan hjælpe på selve arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen. Men mentorstøtten kan fx også bestå i hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen – eller kontakte din læge eller dit jobcentrer.

  Jobcentret vurderer, om du kan få mentorstøtten.

 • Hvor lang tid kan jeg have en mentor tilknyttet?

  Mentorstøtte er en midlertidig støtteordning. Du kan få bevilget mentorstøtte i op til seks måneder ad gangen, men med mulighed for forlængelse.

 • Hvordan får jeg en mentor?

  Kontakt dit jobcenter, hvis du har behov for en mentor. Jobcentret vil tage stilling til, om du kan få mentorstøtte.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

  • hos kommunen

  • hos lægen

  • på hospitalets forskellige afdelinger

  Læs mere om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen:


Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.