At få udleveret høreapparat på en offentlig høreklinik er gratis - uanset prisen på høreapparatet.

Hvis du ønsker at købe dit høreapparat hos en godkendt, privat høreapparatforhandler, kan du få offentligt tilskud.

De godkendte private forhandlere får tilskud fra regionen pr. høreapparat, som de sælger (2022):

  • Tilskud for ét øre: 4.200 kr. 
  • Tilskud for det andet øre: 2.385 kr.
  • Dvs. tilskud for begge øre: 6.585 kr.

Hvis udgiften overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale merprisen.

Der kan tidligst bevilges tilskud til et nyt høreapparat efter 4 år.

Folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler

Som folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler (fra før 1.1.2003) kan man søge om tilskud til merudgiften ved privat leverandør, hvis du har et helbredstillæg.

Det er en betingelse for at modtage helbredstillæg, at den samlede likvide formue ikke overstiger kr. 93.000 kr. i 2022. Helbredstillægget udbetales efter din personlige tillægsprocent.

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark bliver modregnet tilskud fra kommunen. 

Pensionister, der er i en særlig vanskelig situation, har desuden mulighed for at søge om personligt tillæg til resten af deres egenbetaling.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.