Du skal ansøge digitalt, om udvidet helbredstillæg til tandbehandling og briller, hvis du ligger under formuegrænsen på kr. 93.000 (2022 takst) og har helbredstillæg, via nedenstående selvbetjeningslink.

Egedal Kommunes prisaftale på briller

Der er indgået prisaftale med Synoptik.

Udvidet helbredstillæg ydes i henhold til ovenstående prisaftaler og i forhold til den enkelte borgers tillægsprocent og formueforhold, i fald det skønnes at behandlingen er nødvendig.

Der skal altid indsendes prisoverslag fra optiker med ansøgningen. Bevilling på tilskud skal foreligge før behandling påbegyndes.

Tandbehandling

Udvidet helbredstillæg ydes i forhold til den enkelte borgers tillægsprocent og formueforhold i fald det skønnes, at behandlingen er nødvendig.

Der skal altid indsendes prisoverslag fra tandbehandler med ansøgningen. Bevilling på tilskud skal foreligge før behandling påbegyndes.

Gældende for både briller og tandbehandling

Det er obligatorisk at benytte digital selvbetjening, når du skal søge om almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg eller personligt tillæg. Disse tillæg kan søges af folkepensionister og førtidspensionister fra ordningen før 2003. 
Hvis du ikke kan benytte digital selvbetjening kan du få hjælp af en pårørende eller kontakte Egedal Kommune.

Erklæring fra tandtekniker/tandlæge

Udfyld ovenstående erklæring fra tandtekniker/ tandlæge via selvbetjeningslinket.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.