ældre mennesker spiller krolf

I Egedal har vi en bred vifte af aktiviteter for pensionister. Vi har mange foreninger og organisationer, der alle tilbyder forskellige typer af aktiviteter. Om du har lyst til at motionere, interesserer dig for kunst, savner nogen at spise med eller har lyst til hyggeligt samvær, så er der helt sikkert et tilbud til dig.

Kom godt i gang

Mulighederne er mange - her er samlet et katalog over foreninger og klubber i Egedal.

Se kataloget her

Kataloget er inddelt efter steder, for at gøre det nemt at finde aktiviteter i dit lokalområde. Når du har fundet en aktivitet du ønsker at deltage i, henvender du dig til kontaktpersonen og aftaler nærmere.

I de fleste tilfælde vil det være muligt at komme forbi og prøve det af. Mange tilbyder også, at du kan få en at følges med de første gange, hvis du ønsker det.

Aktivitetscenter Damgårdsparken

Her kan du læse mere om Aktivitetscenter Damgårdsparken

 • Aktivitetscenter Damgårdsparken

  For dem der har aller mest brug for socialt samvær og aktiviteter i hverdagen rummer Aktivitetscenter Damgårdsparken flere forskellige tilbud.

  "Vores Hus" - et dagcentertilbud til borgere med demens, og et aktivitetstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne.

  Under samme tag ligger Café Damgårdsparken hvor brugere af centeret kan købe varm mad midt på dagen. Caféen er samtidig åben for de borgere der er visiteret til madservice i Egedal Kommune, så de kan komme i cafeen og spise, i stedet for at få maden bragt hjem.

  Meningsfuldt samvær i hverdagen

  Formålet er at skabe meningsfuldt samvær i trygge rammer og inddrage borgerne i hverdagens aktiviteter alt efter ønsker og formåen.

  Hjemmeboende borgere kan visiteres til tilbuddet, og få mulighed for at komme i dagcenteret en eller flere gange om ugen.

  Hvis man er visiteret til aktivitetstilbuddet vil man have mulighed for at indgå på forskellige hold, der blandt andet stimulerer de kognitive færdigheder, f. eks. at huske, strukturere, planlægge. Holdene kan være træningshold, erindringshold, kreative hold og madhold. En del af tiden bruges på socialt samvær, hvor man kan danne nye relationer og venskaber.

  Adressen 

  Aktivitetscenter Damgårdsparken
  Damgårdsparken 7-9, 3660 Stenløse
  Telefon 72 59 67 50

  Ansøg

  Du kan ansøge om en plads i Aktivitetscenteret ved at kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12