Angst er den mest almindelige psykiske lidelse hos børn og unge, og for omkring 1 ud af 10 børn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnet liv og udvikling.

Uden behandling vil en stor del af børnene fortsat lide af angst i voksenlivet med risiko for udvikling af andre psykiske lidelser. Det er derfor vigtigt at få behandlet angst hos børn og unge tidligt i forløbet.

Hvad er Chilled?

Chilled er et gruppebaseret behandlingsforløb, hvor unge og deres forældre lærer redskaber til at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen.

I en gruppe deltager 5-6 unge sammen med deres forældre.

De unge møder andre unge i samme situation og forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer.

Det er vigtigt, at begge forældre så vidt muligt deltager i forløbet, så familien får et fælles sprog og en fælles tilgang til udfordringen med angst.

Hvad får man ud af at deltage i Chilled?

Chilled er et videnskabeligt baseret behandlingsprogram, hvor op mod 80 % af børn og unge med forskellige angstlidelser, der gennemfører forløbet, har signifikant god gavn af forløbet.

Resultaterne er, at unge med angst fx:

 • Har mindre fravær fra skolen
 • Klarer sig bedre fagligt og socialt
 • Deltager i flere fritidsaktiviteter
 • Den unges egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt
 • Familiens samlede stressniveau reduceres

Programmet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Hvad består forløbet af?

Et forløb på 10 sessioner af 2 timers varighed:

 • Session 1-5: gruppen mødes 1 gang om ugen
 • Session 6-10: gruppen mødes hver 2. uge

Ved hver session veksles der mellem:

 • Undervisning
 • Opgaver i ungegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe

Mellem sessionerne vil der være hjemmearbejde for både unge og forældre.

Forældrene deltager ikke ved hver session med de unge, men holdes orienteret om, hvilke temaer og redskaber, der arbejdes med i gruppen.

Hvilke temaer indgår i forløbet?

I forløbet vil der være fokus på problemstillinger, som de unge selv bringer op, fx:

 • Selvværdsproblemer
 • Eksamensangst
 • Stress

De unge får et arbejdshæfte og forældre får et vejledningshæfte med forskellige metoder til at håndtere angst.

Under forløbet får de unge hjælp til at anvende disse metoder i forhold til forskellige hverdagssituationer.

Hvem kan deltage i Chilled?

Unge mellem 13-17 år, hvor angst er den primære udfordring i hverdagen, samt deres forældre.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage i Chilled.

Hvordan tilmelder jeg mig og min familie?

Start med at kontakte os i Råd og Vejledningsteamet og hør, hvordan I kommer med i Chilled.

Kontakt

Modtagelsen (Underretninger/Bekymringer)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6523

Mail: underretning.born.unge@egekom.dk (uden personfølsomme oplysninger)