Angst er den mest almindelige psykiske lidelse hos børn og unge, og for omkring 1 ud af 10 børn er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnet liv og udvikling.

Uden behandling vil en stor del af børnene fortsat lide af angst i voksenlivet med risiko for udvikling af andre psykiske lidelser. Det er derfor vigtigt at få behandlet angst hos børn og unge tidligt i forløbet.

Hvad er Cool Kids?

Cool Kids er et gruppebaseret behandlingsforløb, hvor børn og forældre lærer redskaber til at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen.

I en gruppe deltager 5-6 børn sammen med deres forældre.

Børnene møder andre børn i samme situation og forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer.

Det er vigtigt, at begge forældre så vidt muligt deltager i forløbet, så familien får et fælles sprog og en fælles tilgang til udfordringen med angst.

Hvad får man ud af at deltage i Cool Kids?

Cool Kids er et videnskabeligt baseret behandlingsprogram, hvor op mod 80 % af børn og unge med forskellige angstlidelser, der gennemfører forløbet, har signifikant god gavn af forløbet.

Resultaterne er, at børn med angst fx:

 • Har mindre fravær fra skolen
 • Klarer sig bedre fagligt og socialt
 • Deltager i flere fritidsaktiviteter
 • Barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt
 • Familiens samlede stressniveau reduceres

Programmet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Hvad består forløbet af?

Et forløb på 10 sessioner af 2 timers varighed:

 • Session 1-5: gruppen mødes 1 gang om ugen
 • Session 6-10: gruppen mødes hver 2. uge

Ved hver session veksles der mellem:

 • Undervisning
 • Opgaver i børnegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe

Mellem sessionerne vil der være hjemmearbejde for både den unge og forældre.

Hvilke temaer indgår i forløbet?

I forløbet lærer børn og forældre fx: 

 • Sammenhæng mellem tanker, følelser og krop
 • Metoder til at måle og registrere svære følelser
 • Forskelle mellem katastrofetanker og realistisk tænkning
 • Redskaber til at overvinde angst og bekymring
 • Åndedræts- og afslapningsøvelser
 • Træning i sociale færdigheder
 • Træning i selvsikker adfærd

Hvem kan deltage i Cool Kids?

Børn mellem 9-12 år, hvor angst er den primære udfordring i hverdagen, samt deres forældre.

Hvad koster det?

Det er gratis at deltage i Cool Kids.

Hvordan tilmelder jeg mit barn og familie?

Start med at kontakte os i Råd og Vejledningsteamet og hør, hvordan I kommer med i Cool Kids.

Kontakt

Modtagelsen (Underretninger/Bekymringer)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6523

Mail: underretning.born.unge@egekom.dk (uden personfølsomme oplysninger)