Demenssygdomme optræder oftest hos ældre - det er en sygdom og har intet med den aldringsproces, som vi alle udsættes for, at gøre.

Symptomer på demens

Udtrykket demens dækker over en række forskellige symptomer, der ofte skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører et gradvist tab af hjerneceller som medfører svækkelse og mental reduktion.

Kendetegn, som du - eller dine pårørende - bør være opmærksom på er:

 • Svigtende hukommelse - især over for nye hændelser.
 • Tendens til at miste overblikket.
 • Problemer med at orientere sig i et ellers velkendt miljø.
 • Udfordringer med at fastholde opmærksomheden, f.eks. i en samtale.
 • Sproget påvirkes: Svært at huske ord og formulere hele sætninger.
 • Ændring i humør, adfærd og væremåde, f.eks. vrede, angst, tristhed, passivitet og mistænksomhed.
 • Vanskeligheder med at udføre dagligdags gøremål, f.eks. personlig hygiejne, indkøb, madlavning, økonomiske forhold m.m.
 • Problemer med at regulere appetit, f.eks. glemme at spise og drikke eller overspise.
 • Svigtende tidsfornemmelse.

VIDEO: se vores demensspot på YouTube

Undersøgelse og behandling

Kan du eller dine pårørende genkende nogle af ovennævnte symptomer, bør du kontakte din egen læge og bede om en undersøgelse.

Din læge kan gennem en undersøgelse fastslå, om der er tale om en demenssygdom eller en demenslignende tilstand, som eventuelt kan behandles. Dine symptomer kan f.eks. også skyldes depression, vitamin- eller væskemangel, stress, infektioner eller lignende.

Ved mistanke om demens kan din læge henvise dig til ambulant udredning i Region Hovedstaden.

Diagnosen er vigtig, da du i dag har adgang til medicinsk behandling ved visse demenssygdomme. Behandlingen kan ikke helbrede sygdommen, men mildne nogle af symptomerne.

Rådgivning

Egedal Kommune har demenskonsulenter med specialviden indenfor området. Du kan altid ringe til konsulenterne, for at få information, råd og vejledning på tlf.nr. 7259 7437 eller 7259 9733.
Telefontiden er mandag og torsdag mellem kl. 08.00 og 09.30.

Får du personlig pleje af Egedal Kommune, eller er du tilknyttet vores demensdagcenter, kan din kontaktperson give dig råd og vejledning.

Forår og efterår vil der være foredrag om demens og det at være pårørende til en borger med demenssygdom. Datoer vil blive slået op her på hjemmesiden.

Hvert år i uge 38 er der 'Huskeuge', hvor der vil være forskellige aktiviteter om demenssygdomme. Datoer og emner vil blive slået op her på hjemmesiden. 

Ansøgning om GPS

Du kan kontakte DemensTaskforce, ved at skrive til demenstaskforce@egekom.dk eller ring på 72 59 70 33. Her kan du høre nærmere om, hvilke muligheder for bevilling GPS-løsninger der er.

Mere viden og tilbud til demensramte
 • Netværksgrupper

  Egedal Kommunes demenskonsulenter afholder netværksgrupper for pårørende til mennesker med demenssygdom. Netværksgrupperne er et gratis tilbud til ægtefæller eller samlevere og voksne børn af demensramte borgere.

  Det er vigtigt at få støtte, for selv at give støtte

  Egedal Kommune to forskellige netværksgrupper for pårørende. At få viden og indsigt om demens, skaber en større forståelse for de ændringer der sker. Da problemstillinger og interesser kan være forskellige, er der forskellige grupper:

  • Ægtefæller / samlevere
  • Voksne børn

  Hvad sker der til møderne 

  Møderne vil være et samspil mellem formidling af viden, og de behov du har, for at få støtte og vejledning. I grupperne vil der være erfaringsudveksling og hyggeligt samvær, som alle kan have gavn af.

  Grupperne består af minimum 4 deltagere eller familier og mødes 4-6 gange i alt.

  Møderne er af to timers varighed og vil blive afholdt én gang om måneden.

  Alle deltagere i grupperne har tavshedspligt omkring de personlige forhold, de måtte blive bekendt med.

  Formålet med møderne er:

  • Undervisning og indsigt i forskellige emner vedrørende demens
  • Oplysning om Kommunens tilbud
  • Indsigt i egen situation
  • Mulighed for at møde andre, der er i en lignende situation
  • Mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer
  • Støtte, råd og vejledning

  Tilmelding

  Kontakt demenskonsulenterne på telefon 72 59 74 37 eller 72 59 97 33.

 • Demensdagscenter - Vores Hus

  Hjemmeboende borgere med en demenssygdom kan visiteres til dagscenteret Vores Hus, som har åbent alle hverdage fra kl. 9.00 - 14.00.

  I Vores Hus tilbydes et målrettet og koordineret tilbud med udgangspunkt i borgerenes interesser og behov. Der nedsættes små grupper af borgere med aktiviteter der lægger vægt på, at vedligeholde de fysiske, psykiske og sociale funktioner.

  Formålet med at komme i Vores Hus er, at fastholde det sociale samvær, vedligeholde færdigheder og funktioner, samt aflastning af ægtefælde/pårørende.

  Der laves mange forskellige aktiviteter, såsom gå-ture, træningshold, madlavning eller busture ud af huset. Derudover er hverdagen præget af sang, musik og dans, som er med at skabe en hyggelig ramme for dagen. 

  Visitation

  Ønsker du at søge en plads i demensdagscenteret, skal du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed - kontaktoplysninger findes nederst på siden.

 • Husk og Træn

  Dette træningstilbud henvender sig til borgere med let demens. Træningen foregår om eftermiddagen, to gange om ugen af 1 times varighed. Der trænes intensivt med fokus på balance, kondition, styrketræning mm. For at deltage, skal man være i stand til at sidde på en kondicykel, da der cykles hver gang. Holdet varetages af en psykomotorisk terapeut.

  Man visiteres til tilbuddet af Den Sundhedsfaglige Myndighed, som også afgører om man kan visiteres til 1 eller 2 gange om ugen. Desuden kan der bevilliges kørsel til og fra træning.

  Træningen foregår på Damgårdsparken 9, 3660 Stenløse, Tlf. 72 59 67 52.

 • Bliv klogere på demenssygedomme
Alzheimerforeningen i Egedal

Foreningen tilbyder p.t. nedenstående aktiviteter for demensramte og pårørende. Deltagelse i aktiviteterne kræver ikke medlemskab af foreningen. Ønskes yderligere oplysning om foreningen eller dennes aktiviteter kan man kontakte Flemming Ignjatovic tlf. 20 24 08 89 eller mail safirvej@webspeed.dk. Se desuden program for aktiviteterne på Alzheimerforeningens hjemmeside: https://www.alzheimer.dk/lokalt/region-hovedstaden/lokalforeninger/egedal/

 • Café Husker Du

  Vi holder åbent i Café Husker Du mandage i ulige uger i tidsrummet 12.30-14.30 (bortset fra sommermånederne). Der vil være forskellige musikalsk underholdning eller foredrag på særlige dage - kommunens demenskonsulenter kan oplyse de aktuelle datoer. 

  Café Husker Du holder til i H.E.P. Huset på Carlsbergvej 4, lige ved Stenløse station. Der kræves ikke tilmelding og er et gratis tilbud, og der kan købes kaffe og kage for 30 kr.

 • Candlelight Dinner

  6 gange årligt afholdes der Candlelight Dinner på Damgårdsparken 7 i Stenløse. Vi mødes om et måltid mad og alle medbringer selv drikkevarer. Det koster 100 kr. pr. person at deltage, og tilmelding sker ved at kontakte Karin Bay tlf. 28 51 99 17 ml. kl. 8-9.00 eller efter kl. 19 eller mail karinabay@gmail.com. 

  Kommunens demenskonsulenter kan oplyse de specifikke datoer for arrangementet, men det afholdes i januar, februar, marts, september, oktober og november.

 • Motionsklubben

  Motion er med til at forsinke progressionen i demenssygdommen, styrke fysikken og de kognitive egenskaber samt øge livskvaliteten. I motionsklubben træner man tirsdage fra kl. 17.15-18.15 og lørdage fra 10.00-11.00 i lokaler i Egedal Sundhedscenter ved Rådhuset. Deltagelse er gratis.

  Tilmelding sker ved at kontakte Sven Josephsen tlf. 60 64 48 15 eller mail ben.jos2015@hotmail.com.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000