Demens optræder oftest hos ældre - det er en sygdom og har intet at gøre med den aldringsproces som vi alle udsættes for.

Symptomer på demens

Udtrykket demens dækker over en række forskellige symptomer, der ofte skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører et gradvist tab af hjerneceller som medfører svækkelse og mental reduktion.

Kendetegn, som du eller dine pårørende vil lægge mærke til kan være:

 • Særligt svigtende korttidshukommelse
 • Nedsat evne til at orientere dig i et ellers velkendt miljø
 • Tendens til at miste overblikket
 • Problemer med at fastholde opmærksomheden i en samtale
 • Problemer med at formulere dig sprogligt 
 • Ændret humør, væremåde og adfærd
 • Vanskeligheder ved at udføre dagligdags gøremål - madlavning, telefonen, økonomiske forhold

VIDEO: se vores demensspot på YouTube

Undersøgelse og behandling

Oplever du eller dine pårørende, at I kan genkende nogle af ovennævnte symptomer, bør du kontakte egen læge.

Ved undersøgelsen kan din læge fastslå, om der er tale om en demenssygdom eller en demenslignende tilstand, som eventuelt kan behandles. Dine symptomer kan f.eks. skyldes depression, vitaminmangel, væskemangel, stressinfektioner eller andet.

Ved mistanke om demens har lægen mulighed for at henvise til videre ambulant udredning i Region H.

Diagnosen er vigtig, da du i dag har adgang til medicinsk behandling ved visse demenssygdomme. Behandlingen kan ikke helbrede sygdommen, men mildne nogle af symptomerne.

Rådgivning

Egedal Kommune har en Demenskonsulent, med specialviden indenfor området. Du har altid mulighed for at ringe til denne konsulent, for at få information, råd og vejledning.

Får du personlig pleje af Egedal Kommune eller er du tilknyttet vores demensdagcenter, har du allerede en kontaktperson som kan give dig råd og vejledning.

Du, eller dine pårørende kan altid kontakte vores Demenskonsulent for at komme med i en Netværksgruppe og høre hvad andre gør i denne svære situation - på telefon 72 59 74 37.
Telefontid: Mandag og torsdag 08.00 - 09.30

Ansøgning om GPS

Du kan kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed for at høre om mulighederne for bevilling af GPS-løsninger. 

Et Demensvenligt Egedal

Et Demensvenligt Egedal er et projekt, der løber fra december 2017 til december 2019. Formålet med projektet er, at gøre Egedal Kommune til et mere demensvenligt sted at leve. Det skal blandt andet ske, ved at give kommunens borgere samt ansatte i små og mellemstore virksomheder, en større viden om og forståelse for demenssygdomme, så de kan bidrage til at skabe tryghed i mødet med borgere med demens. Desuden vil vi udbygge aktivitetstilbuddene til mennesker med demens og deres pårørende. Vi kommer meget gerne ud og holder oplæg om demens for blandt andet forretninger, virksomheder, institutioner, klubber og foreninger. Kontakt Mette.norregaard@egekom.dk Telefon 72 59 97 33

 • Demensdagcenter Vores Hus

  Vores Hus

  Demensdagscenteret "Vores Hus" er et dagcenter for hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Vores Hus har åbent alle hverdage fra kl. 09-14

  I Vores Hus tilbyder vi et målrettet og koordineret tilbud med udgangspunkt i borgernes interesser og behov. Grupperne er små og med aktiviteter der lægger vægt på vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale funktioner.

  Formålet med at komme i Vores Hus, er at fastholde det sociale samvær, vedligeholdelse af færdigheder og funktioner, samt aflastning af ægtefælle/pårørende.

  Vi laver mange forskellige aktiviteter som borgerne kan deltage i. Vi har alt lige fra gå-hold, træningshold, madlavningshold og busture ud af huset. Derudover er hverdagen præget af sang, dans og musik, som er med til at skabe en hyggelig ramme for dagen.

  "Husk og Træn"

  Et træningstilbud, der henvender sig til borgere med en let demens.

  Træningen foregår to gange om ugen af 1 times varighed om formiddagen. Træningen består af intensiv træning med fokus på balance, kondition, styrketræning mm. Du skal være i stand til at sidde på en konditionscykel, da vi cykler hver gang. Holdet varetages af en psykomotorisk terapeut.

  Borgerne visiteres af Den Sundhedsfaglige Myndighed og kan komme til Husk og Træn en til to gange om ugen - dette afgøres af Den Sundhedsfaglige Myndighed når du ansøger om tilbuddet.

  Du kan også blive bevilliget kørsel til og fra dagcentrene.

  Adresse
  Damgårdsparken 9
  3660 Stenløse
  Tlf: 72 59 74 45 eller 72 59 74 46 eller 72 59 74 49 

  Telefontid hver dag mellem 08.00 og 09.00

   

  Ansøgning

  Ønsker du at søge en demensdagcenterplads, eller en plads på Husk og Træn skal du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Klub Husker Du?
  En klub for demensramte, pårørende og ægtefæller

  Klubben er åben for alle demensramte og pårørende og fungerer som et værested, hvor man i større og mindre grupper kan dyrke forskellige interesser.

  Alle aktiviteter arrangeres af Alzheimerforeningen i Egedal i samarbejde med en række frivillige. Aktiviteterne er åbne for alle, og det kræver således ikke medlemskab at deltage. Der er sommerferie i månederne juni, juli og august.


  Motion

  Fysisk træning styrker de intellektuelle evner og sinker progressionen i demenssygdomme, ligesom det øger livskvaliteten, ikke mindst hos mennesker med demens. Motionsklubben holder til i Egedal Sundhedscenter ved rådhuset. Vi træner hver tirsdag kl. 17.30 - 18.30, og lørdag kl. 10.00 – 11.00. Tilmelding til Sven Josephsen, tlf. 6064 4815, eller på mail: ben.jos2015@hotmail.com

  Deltagelse er gratis.

  Mad

  Madkluben holder til i træningskøkkenet i Egedal Sundhedscenter på onsdage i ulige uger kl. 15-18.

  Vi laver maden i fællesskab og spiser den sammen ved et nydeligt dækket bord. Det kan være alt fra "mormormad" til livretter man ikke har fået i lang tid. Det er gratis at deltage, dog skal man selv betale for ingredienserne. Du skal tilmelde dig for at deltage. Ring til Flemming Ignjatovic, tlf. 2024 0889 eller skriv til safirvej@webspeed.dk

  Spise

  I Spiseklubben kan op til 10 personer deltage på onsdage i lige uger kl. 17-20.


  Vi køber maden ude og serverer en varm ret og en lille dessert. Man medbringer selv drikkevarer til eget brug. Prisen vil ligge på omkring 70 kr. pr. person, derefregnes på dagen. Tilmelding fra gang til gang senest fredag i ugen forinden til Flemming Ignjatovic, tlf. 2024 0889

 • Netværksgrupper

  Netværksgrupperne er et gratis tilbud til ægtefæller eller samlevere og voksne børn af demensramte borgere.

  Det kan være svært, at være vidne til, at ens nærmeste har en demenssygdom. Det kræver kræfter og overskud, og det kan være svært at se sig selv i en ny rolle. Derfor er det vigtigt, at du også passer på dig selv. Det kan være en stor hjælp at mødes med andre, der er i en lignende situation.

  Det er vigtigt at få støtte, for selv at give støtte

  Derfor har Egedal Kommune to forskellige netværksgrupper for pårørende. At få viden og indsigt om demens, skaber en større forståelse af de ændringer der sker. Men da problemstillinger og interesser kan være forskellige, er der også to forskellige grupper:

  • Ægtefæller / samlevere
  • Voksne børn

  Hvad sker der til møderne 

  Møderne vil være et samspil mellem formidling af viden, og de behov du har, for at få støtte og vejledning. I grupperne vil der være erfaringsudveksling og hyggeligt samvær, som alle kan have gavn af.

  Grupperne består af mindst 4 ægtefæller / samlevere eller familier, og mødes 4 til 6 gange i alt.

  Tavshedspligt

  Alle deltagere i grupperne har tavshedspligt omkring de personlige forhold, de måtte blive bekendt med.

  Formål

  • Undervisning og indsigt i forskellige emner vedrørende demens
  • Oplysning om Kommunens tilbud
  • Indsigt i egen situation
  • Mulighed for at møde andre, der er i en lignende situation
  • Mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer
  • Støtte, råd og vejledning

  Tilmelding

  Kontakt Demenskonsulent Annette Reinhardt på telefon 72 59 74 37 eller på annette.reinhardt@egekom.dk.

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12