Demenssygdomme optræder oftest hos ældre - det er en sygdom og har intet med den aldringsproces, som vi alle udsættes for, at gøre.

Symptomer på demens

Udtrykket demens dækker over en række forskellige symptomer, der ofte skyldes forskellige sygdomme i hjernen. En demenssygdom medfører et gradvist tab af hjerneceller som medfører svækkelse og mental reduktion.

Kendetegn, som du - eller dine pårørende - bør være opmærksom på er:

 • Svigtende hukommelse - især over for nye hændelser.
 • Tendens til at miste overblikket.
 • Problemer med at orientere sig i et ellers velkendt miljø.
 • Udfordringer med at fastholde opmærksomheden, f.eks. i en samtale.
 • Sproget påvirkes: Svært at huske ord og formulere hele sætninger.
 • Ændring i humør, adfærd og væremåde, f.eks. vrede, angst, tristhed, passivitet og mistænksomhed.
 • Vanskeligheder med at udføre dagligdags gøremål, f.eks. personlig hygiejne, indkøb, madlavning, økonomiske forhold m.m.
 • Problemer med at regulere appetit, f.eks. glemme at spise og drikke eller overspise.
 • Svigtende tidsfornemmelse.

VIDEO: se vores demensspot på YouTube

Undersøgelse og behandling

Kan du eller dine pårørende genkende nogle af ovennævnte symptomer, bør du kontakte din egen læge og bede om en undersøgelse.

Din læge kan gennem en undersøgelse fastslå, om der er tale om en demenssygdom eller en demenslignende tilstand, som eventuelt kan behandles. Dine symptomer kan f.eks. også skyldes depression, vitamin- eller væskemangel, stress, infektioner eller lignende.

Ved mistanke om demens kan din læge henvise dig til ambulant udredning i Region Hovedstaden.

Diagnosen er vigtig, da du i dag har adgang til medicinsk behandling ved visse demenssygdomme. Behandlingen kan ikke helbrede sygdommen, men mildne nogle af symptomerne.

Rådgivning

Egedal Kommune har demenskonsulenter med specialviden indenfor området. Du kan altid ringe til konsulenterne, for at få information, råd og vejledning på tlf.nr. 7259 7437 eller 7259 9733.
Telefontiden er mandag og torsdag mellem kl. 08.00 og 09.30.

Får du personlig pleje af Egedal Kommune, eller er du tilknyttet vores demensdagcenter, kan din kontaktperson give dig råd og vejledning.

Forår og efterår vil der være foredrag om demens og det at være pårørende til en borger med demenssygdom. Datoer vil blive slået op her på hjemmesiden.

Hvert år i uge 38 er der 'Huskeuge', hvor der vil være forskellige aktiviteter om demenssygdomme. Datoer og emner vil blive slået op her på hjemmesiden. 

Ansøgning om GPS

Du kan kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed for at høre om mulighederne for bevilling af GPS-løsninger. 

Netværksgrupper

Netværksgrupperne er et gratis tilbud til ægtefæller eller samlevere og voksne børn af demensramte borgere.

Det kan være svært, at være vidne til, at ens nærmeste har en demenssygdom. Det kræver kræfter og overskud, og det kan være svært at se sig selv i en ny rolle. Derfor er det vigtigt, at du også passer på dig selv. Det kan være en stor hjælp at mødes med andre, der er i en lignende situation.

Det er vigtigt at få støtte, for selv at give støtte

Derfor har Egedal Kommune to forskellige netværksgrupper for pårørende. At få viden og indsigt om demens, skaber en større forståelse af de ændringer der sker. Men da problemstillinger og interesser kan være forskellige, er der også to forskellige grupper:

 • Ægtefæller / samlevere
 • Voksne børn
Hvad sker der til møderne 

Møderne vil være et samspil mellem formidling af viden, og de behov du har, for at få støtte og vejledning. I grupperne vil der være erfaringsudveksling og hyggeligt samvær, som alle kan have gavn af.

Grupperne består af minimum 4 deltagere eller familier og mødes 6 gange i alt.

Møderne er af to timers varighed og vil blive afholdt én gang om måneden.

Tavshedspligt

Alle deltagere i grupperne har tavshedspligt omkring de personlige forhold, de måtte blive bekendt med.

Formål
 • Undervisning og indsigt i forskellige emner vedrørende demens
 • Oplysning om Kommunens tilbud
 • Indsigt i egen situation
 • Mulighed for at møde andre, der er i en lignende situation
 • Mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer
 • Støtte, råd og vejledning
Tilmelding

Kontakt demenskonsulenterne på telefon 7259 7437 eller 7259 9733.

"Husk og Træn"

Et træningstilbud, der henvender sig til borgere med en let demens.

Træningen foregår to gange om ugen af 1 times varighed om eftermiddagen. Træningen består af intensiv træning med fokus på balance, kondition, styrketræning mm. Du skal være i stand til at sidde på en konditionscykel, da vi cykler hver gang. Holdet varetages af en psykomotorisk terapeut.

Borgerne visiteres af Den Sundhedsfaglige Myndighed og kan komme til Husk og Træn en til to gange om ugen - dette afgøres af Den Sundhedsfaglige Myndighed når du ansøger om tilbuddet.

Du kan også blive bevilliget kørsel til og fra træningen.

Adresse
Damgårdsparken 9
3660 Stenløse
Tlf: 7259 6752

Bliv klogere på demenssygedomme

Læs mere på:

Alzheimerforeningens hjemmeside

Nationalt Videnscenter for Demens

 

Til medarbejdere i Egedal Kommune

 • Demensdagcenter Vores Hus
  Vores Hus

  Demensdagscenteret "Vores Hus" er et dagcenter for hjemmeboende borgere med en demenssygdom. Vores Hus har åbent alle hverdage fra kl. 09-14

  I Vores Hus tilbyder vi et målrettet og koordineret tilbud med udgangspunkt i borgernes interesser og behov. Grupperne er små og med aktiviteter der lægger vægt på vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale funktioner.

  Formålet med at komme i Vores Hus, er at fastholde det sociale samvær, vedligeholdelse af færdigheder og funktioner, samt aflastning af ægtefælle/pårørende.

  Vi laver mange forskellige aktiviteter som borgerne kan deltage i. Vi har alt lige fra gå-hold, træningshold, madlavningshold og busture ud af huset. Derudover er hverdagen præget af sang, dans og musik, som er med til at skabe en hyggelig ramme for dagen.

  Ansøgning

  Ønsker du at søge en demensdagcenterplads, eller en plads på Husk og Træn skal du kontakte Den Sundhedsfaglige Myndighed. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

 • Klub Husker Du?
  En klub for demensramte, pårørende og ægtefæller

  Klubben er åben for alle demensramte og pårørende og fungerer som et værested, hvor man i større og mindre grupper kan dyrke forskellige interesser.

  Alle aktiviteter arrangeres af Alzheimerforeningen i Egedal i samarbejde med en række frivillige. Aktiviteterne er åbne for alle, og det kræver således ikke medlemskab at deltage. Der er sommerferie i månederne juni, juli og august.


  Motion

  Fysisk træning styrker de intellektuelle evner og sinker progressionen i demenssygdomme, ligesom det øger livskvaliteten, ikke mindst hos mennesker med demens. Motionsklubben holder til i Egedal Sundhedscenter ved rådhuset. Vi træner hver tirsdag kl. 17.30 - 18.30, og lørdag kl. 10.00 – 11.00. Tilmelding til Sven Josephsen, tlf. 6064 4815, eller på mail: ben.jos2015@hotmail.com

  Deltagelse er gratis.

  Mad

  Madkluben holder til i træningskøkkenet i Egedal Sundhedscenter på onsdage i ulige uger kl. 15-18.

  Vi laver maden i fællesskab og spiser den sammen ved et nydeligt dækket bord. Det kan være alt fra "mormormad" til livretter man ikke har fået i lang tid. Det er gratis at deltage, dog skal man selv betale for ingredienserne. Du skal tilmelde dig for at deltage. Ring til Flemming Ignjatovic, tlf. 2024 0889 eller skriv til safirvej@webspeed.dk

  Spise

  I Spiseklubben kan op til 10 personer deltage på onsdage i lige uger kl. 17-20.


  Vi køber maden ude og serverer en varm ret og en lille dessert. Man medbringer selv drikkevarer til eget brug. Prisen vil ligge på omkring 70 kr. pr. person, derefregnes på dagen. Tilmelding fra gang til gang senest fredag i ugen forinden til Flemming Ignjatovic, tlf. 2024 0889

Kontakt

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12