Det betyder corona-situationen på dit område

 • Støtte til psykisk syge

  På trods af Corona-situationen, yder vi stadig den nødvendige sociale indsats over for psykisk syge, handicappede og udsatte.
  Vi er i tæt dialog med borgerne om eventuel omlægning af indsatsen, og giver støtte ud fra en konkret og individuel vurdering. De telefonsamtaler, som bliver indført til afløsning af fysiske møder, bliver gennemført som reelle støtte- eller behandlingsforanstaltninger – ikke blot korte check-in samtaler. Og hvor der er behov, kommer vi også fysisk i borgernes hjem. 

  Hjælp og støtte til de borgere, der modtager socialpædagogisk bistand, bliver ikke suspenderet pga. Corona-situationen.

  Er du pårørende kan du kontakte Teamleder af Gitte Pedersen på 7259 6492

 • Dagpleje og daginstitutioner

  Daginstitutioner og den kommunale dagpleje holder lukket fra mandag den 16. marts.

  Der er grupper af forældre, som i den kommende tid skal møde på arbejde – det er forældre med kritiske funktioner som f.eks. personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Til deres børn vil vi holde et antal daginstitutioner åbne.

  I forhold til børn i dagplejen, vil dagplejeren kun tage imod børn i nødpasning.

  Klubberne er lukkede. 

  Regeringen har den 12. marts meldt følgende ud om forældrebetaling:

  Der vil fortsat skulle ydes forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Vi står i en samfundskrise, hvor alle må bidrage. Medarbejderne skal stadig have løn, og der vil blive tilbudt nødpasning.

  Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 • Skoler

  Alle skoler lukkes fra mandag den 16. marts. Vi orienterer hurtigst muligt forældre og børn om, hvad det kommer til at betyde for deres undervisning – herunder i hvilket omfang vi kan iværksætte fjernundervisning.

  Der er grupper af forældre, som i den kommende tid skal møde på arbejde – det er forældre med kritiske funktioner som f.eks. personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Til børn mellem 6 og 9 år vil vi holde et antal skoler åbne – det meldes ud fredag hvilke skoler der bliver tale om.

 • Nødpasning i daginstitutioner og SFO

  Vi skal forsøge at inddæmme virus og begrænse smitterisiko, og derfor opfordrer vi til at pasning af børn sker i hjemmet eller evt. hos naboer. Bedsteforældre bør ikke passe børnene, hvis de på grund af alder eller helbred er særligt sårbare overfor coronavirus.

  Vi etablerer minimal nødpasning for børn i aldersgruppen 0-9 år fra mandag den 16. marts 2020.

  Målgruppen for nødpasning i dagtilbud er altså børn i alderen 0-6 år og målgruppen for skoleområdet er børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. Kriterierne for nødpasning, som den 13. marts, blev udmeldt fra myndighederne, er:

  • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

  Nødpasningen sker i følgende institutioner og skoler/SFO´er:

   

  Distrikt/område Smørum:

  Børnehuset Hindbærvangen

  Hindbærvangen 222

  2765 Smørum

   

  SFO Boesager

  Flodvej 89

  2765 Smørum

   

  Distrikt/område Stenløse:

  Børnehuset Bækkegården

  Bækkegaards Plads 3

  3650 Ølstykke

   

  SFO-afd Lærkeskolen

  Præstegårdsvej 30

  3660 Stenløse

   

  Distrikt/område Ølstykke:

  Børnehuset Paletten

  Udlejrevej 13 a

  3650 Ølstykke

   

  SFO afd. Hampeland

  Hampelandvej 7A

  3650 Ølstykke

   

  Distrikt/område Ganløse:

  Børnehuset Hvidehøj

  Lillestræde 5

  3660 Stenløse

   

  Ganløse SFO

  Vestergade 5 a

  3660 Stenløse

   

  Vi kan ikke garantere, at alle børn vil møde kendte voksne under nødpasningen, men vi vil gøre alt for, at der bliver taget godt hånd om de børn, som af helt særlige grunde kommer i dagtilbud eller SFO de næste 14 dage.

  Man kan kun møde op, hvis man har meldt ind. Det sker for at sikre, at vi ikke får for mange børn samlet på samme sted, for at begrænse smitterisikoen.

  Vi har allerede fået tilbagemeldinger fra de forældre på daginstitutionsområdet, som har brug for nødpasning fra mandag den 16. marts.

  PÅ SFO-området tyder de foreløbige tilbagemeldinger på, at behovet er meget begrænset, derfor kan man møde op, hvis man tilhører en af målgrupperne for nødpasning.

  Hvis man har meldt sig til, men ikke er mødt op kl. 9.00, forventer vi ikke at man møder op den pågældende dag, medmindre andet er aftalt.

  Hvis man akut får behov for nødpasning på dagtilbudsområdet eller har spørgsmål med hensyn til nødpasningen, kan man kontakte følgende:

  Område Smørum: Områdeleder Dennis Mathiassen, tlf. 7259 9350. Mail: dennis.mathiassen@egekom.dk

  Område Stenløse: Områdeleder Julie Gregaard, tlf. 7259 9456. Mail:
  julie.gregaard@egekom.dk

  Område Ølstykke: Områdeleder Mariann Knudsen, tlf. 7259 9621. Mail: 
  mariann.knudsen@egekom.dk

  Område Ganløse: Daglig leder Penille Hagemann Nielsen,  tlf. 7259 9505  Mail: penille.hagemann.nielsen@egekom.dk.


  Skole/SFO

  Ved spørgsmål med hensyn til nødpasning på SFO området, kan man kontakte
  følgende:

  Distrikt Ølstykke: Distriktsskoleleder Peter Brixen, tlf.7259 8706. Mail: peter.brixen@egekom.dk


  Distrikt Smørum: Distriktsskoleleder Dorthe Baun, tlf.7259 8202. Mail: dorthe.baun@egekom.dk


  Distrikt Ganløse: Distriktsskoleleder Lise Bjerregaard, tlf.7259 8401. Mail:
  lise.bjerregaard@egekom.dk


  Distrikt Stenløse: Distriktsskoleleder Jakob Bjerre, tlf. 7259 8605. Mail:
  jakob.bjerre@egekom.dk

  Dagpleje:

  I forhold til børn i dagplejen, vil dagplejeren tage imod børn i nødpasning. Ved eventuelle spørgsmål i den anledning kan områdeleder for det pågældende område kontaktes.

   Private pasningstilbud:

  Private tilbud står til rådighed for nødpasning af børn, der er optaget i disse tilbud. Hvis der opleves udfordringer med hensyn til dette, kan pædagogisk konsulent Mette Theisen kontaktes på mette.theisen@egekom.dk eller tlf. 7259 9336.

 • Plejeboliger og botilbud

  Hjælp os med at passe på hinanden. Desværre er det på grund af corona-situationen kun muligt at besøge dine pårørende i akutte tilfælde. Kontakt derfor personalet, inden du besøger dit familiemedlem.

 • Kultur og biblioteker

  I skrivende stund ved ingen, hvordan Corona-krisen vil udvikle sig. Men kulturarrangementer kræver forberedelse og derfor vælger Kultur og Fritid at udsætte større arrangementer i april og maj.

  Hold dig løbende a jour her.

  Alle biblioteker holder lukket, og alle kulturelle arrangementer aflyses. Vi informerer så vidt muligt alle berørte foreninger og tilmeldte personer til arrangementerne direkte.

  Hvis du har lånt bøger på biblioteker, kan du ikke komme til at aflevere dem i den kommende periode. Du vil selvfølgelig ikke skulle betale en bøde, hvis det betyder at du kommer til at aflevere bøgerne for sent.

 • Arrangementer i kommunen

  Alle kultur- og idrætsaktiviteter på Egedal Kommunes faciliteter er aflyst i perioden frem til søndag den 29. marts.

  Alle kommunens lokaler til kultur og idræt, herunder haller, kulturhuse, svømmehaller og anlæg er lukket fra fredag den 13. marts. Der er opsat plakater på indgangen til disse steder, så alle er orienteret, hvis de møder op.

  I Ølstykke Svømmehal er periodekort, f.eks månedskort, til de offentlige åbningstider i Ølstykke Svømmehal sat i bero. 

  Alle foreninger i kommunen har modtaget mail om dette torsdag den 12. marts. Deres bookinger i perioden er annulleret, så der heller ikke er træning eller andre typer møder i lokalerne. Foreningerne vil modtage mail, når lokaler mv. åbner igen.

  De fleste øvrige møder og arrangementer aflyses også, det gælder eksempelvis hele erhvervsområdet. Alle tilmeldte deltagere får besked direkte, hvis det er muligt. 

   

 • Borgerservice på rådhuset

  Alle ikke-akutte tider hos Borgerservice aflyses – de berørte borgere får direkte besked. Det vil stadig være muligt at få løst akutte opgaver.
  Borgerservice er åbne for akutte henvendelser mandag til fredag, kl. 10-12, men ring til os inden på 7259 6000.

  Vi sidder klar ved telefonerne fra kl. 8-14  mandage, kl. 10-14 tirsdage og onsdage, kl. 10-17.30 torsdage og fredage kl. 10-12.

 • Jobcentret

  Sådan skal du forholde dig i forhold til vores Jobcenter:

  Jeg er indkaldt til en samtale i Jobcenteret:

  Hvis du er indkaldt til en personlig samtale med kommunen, skal du ikke møde op. Samtaler vil så vidt muligt blive afholdt telefonisk.

   

  Jeg vil gerne ansøge om kontanthjælp:

  Du skal ikke møde fysisk op i jobcenteret. Du skal i stedet søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på www.borger.dk

  Hvis du ikke har adgang til en computer, eller du har brug for hjælp til ansøgningen, kan du ringe til vores ydelsesservice på 7259 6428 fra  kl. 10.00 - 12.00 på alle hverdage.

  I akutte situationer kan du få hjælp til ansøgningen ved at møde op i vores nødbemanding på Egedal Rådhuset på adressen Dronning Dagmars vej 200, alle hverdage fra kl. 10-12.

   

  Jeg har behov for at komme i kontakt med Jobcenteret:

  Medarbejderne i Jobcenteret kan kontaktes telefonisk eller pr. mail i kommunens almindelige telefontid.

   

  Jeg vil gerne ansøge om en enkeltydelse:

  Du kan ansøge digitalt om enkeltydelser. Din ansøgning vil blive behandlet efter de normale sagsbehandlingsfrister.

   

  Får jeg som arbejdsgiver udbetalt refusioner for mine medarbejdere?

  Ja, det gør du. Udbetaling af refusioner til virksomhederne vil fortsætte som normalt efter et nødberedskab.

 • Rusmiddelteamet

  Færre åbne alkoholbehandlingstilbud, jobusikkerhed og lukkede værtshuse kan være en farlig cocktail for mennesker, der har alkoholproblemer eller er tæt på at få det. Og at holde sig hjemme kan være svært for pårørende til mennesker med alkoholproblemer.

  Vi har åbent for samtaler over telefon og mail hvis du har behov for hjælp. Ring eller skriv til os - også som pårørende

  Egedal Rusmiddelteam

  Tofteparken 15
  3650 Ølstykke
  Tlf. 7259 6406

  Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
  Torsdag kl. 9-17.30
  Fredag kl. 9-12

  Skriv til os uden personfølsomme oplysninger på egedal.rusmiddelteam@egekom.dk

 • Tømning af dagrenovation og emballageaffald

  Dagrenovation (Rest- og Madaffald)

  Lige nu er der ingen ændringer på tømning af dagrenovationsaffald. Dette kan ændre sig, hvis der sker mandefald i løbet af de kommende uger. Egedal Kommune er i gang med en beredskabsplan med forskellige indgreb alt efter hvor omfattende mandefald, der er tale om. Ved mandefald kan det i første omgang blive aktuelt at afhente affald udenfor de sædvanlige tidspunkter (6-18). Der er blevet givet tilladelse til at udvide dette tidsrum. 

  Emballageaffald (4-i-1 beholder)

  Fra mandag d. 16.03.20 kan din 4-i-1 emballagebeholder blive hentet uden for de normale åbningstider. Vi har givet lov til, at der i visse tilfælde kan blive tømt helt fra klokken 4 om morgenen. Det skyldes personalesituationen hos vores entreprenør.

  Øget afhentning af storskrald er på nuværende tidspunkt ikke en del af beredskabet.

 • Genbrugsstationer

  De tre genbrugsstationer i Egedal Kommune  er igen åbne for private fra i morgen tirsdag d. 31. marts 2020. Det sker efter, at danske sundhedsmyndigheder lørdag vurderede, at det er forsvarligt at åbne genbrugsstationerne med adgangsregulering.  Pladserne er åbent dagligt for private mellem kl. 12.00 og 18.00 og i weekenden kl. 10.00 - 18.00.

  Åbningstiden mandag - fredag fra kl. 10.00 – 12.00 er KUN for erhverv. Fra kl. 12.00 – 18.00 alle ugens dage samt 10.00 - 18.00 i weekenden er der åbent for både private og erhverv.

  Der må maks. være 10 biler ad gangen på hver genbrugsplads.

  Toppevad har ikke døgnåbent.

  For at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer ved genbrugsstationerne anbefaler Vestforbrænding, som driver kommunens pladser, at man kun kører på genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt, og at man følger myndighedernes anvisninger om så vidt muligt at blive hjemme.

  Undgå smittespredning
  Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af personalet på stedet. Det betyder, at bilerne bliver lukket ind i hold alt efter, hvor meget plads der er på den enkelte genbrugsstation. Derfor kan der opstå ventetid uden for de pågældende genbrugsstationer.

  For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal man overholde følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder.)
  • Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.

   

  Du kan ikke indlevere effekter til direkte genbrug på genbrugsstationerne, og du kan heller ikke hente kompost. Det bliver muligt at hente kompost senere – årets kampagne er forlænget til 24. maj.

 • Sundhed og hjemmepleje

  Al planlægt træning i vores Sundhedscenter aflyses – alle dem, der skulle have været til træning, får personlig besked. Hvis der er enkelte borgere, hvor træning er nødvendig, vil den i stedet blive gennemført som hjemmetræning hos borgerne.

  Hjemmeplejen forsætter som normalt.

  Har du spørgsmål til dit forløb i Sundhedscentret, kan du kontakte Sundhedscentret på tlf. 7259 6799 mandag til fredag i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 15.00.

 • Tandplejen

  Tandplejen lukket, til sundhedssituationen normaliseres.

  Ved akut tandpine og alvorlige tandskader kan tandplejen kontaktes på akuttelefon 72597854 fra 8-15

  Aften og weekend henviser vi til tandlægevagten på 7025 0041 eller Akuttelefonen 1813 

 • Sundhedsplejen

  Alle familier med nyfødte vil blive tilbudt 1 hjemmebesøg på 5-6 dagen efter fødslen. Øvrige "besøg" gennemføres telefonisk.

  Alle øvrige hjemmebesøg omlægges, som udgangspunkt til telefon rådgivning.

  Når det drejer sig om sårbare børn gennemføres  hjemmebesøg

 • Kollektiv trafik

  Opdateret 01-04-2020

  Fra onsdag den 1. april, åbnes der ekstraordinært op for kørsel med plustur og flextur fra kl. 4 om morgenen, to timer tidligere end normalt. Dette skyldes de aktuelle tilpasninger af den kollektive trafik.

  Du kan læse mere om nyheden på Movias hjemmeside: https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-og-nyheder

  Opdateret 26-03-2020

  Kollektiv trafik  - information om ændrede køreplaner for bus og tog

  På grund af corona-situationen vil følgende busser i Egedal Kommune have ændrede køreplaner i hverdagene gældende fra mandag den 30. marts til og med mandag den 13. april 2020 og vil i denne periode køre efter enten lørdagskøreplan eller ferieplan:

  Lørdagskøreplan:

  144, 147, 157, 158, 163, 217

  Ferieplan:

  312, 600S

  Følgende busser vil have uændrede køreplaner og altså køre som normalt:

  91N, 216, 314, 334, 358

  Buskøreplanerne bliver opdateret på rejseplanen.dk og DOT’s hjemmeside; dinoffentligetransport.dk/  

  DSB har også gennemført en række ændringer. S-tog kører med 20 minutters drift med stop ved alle stationer, dog 10 minutters drift på F-linjen. Der vil ikke være natdrift på S-banen. Læs mere om øvrige ændringer for regional og fjerntog på: https://www.dsb.dk/trafikinformation

  Metroen kører med færre afgange og har indstillet natbetjeningen.

  -

  Movia har implementeret regeringens meldinger vedr. den kollektive transport i bustrafik, flextrafik og lokaltogtrafik på følgende vis:

  Bustrafikken holdes åben, og der er implementeret begrænsning af passagerkapaciteten med udgangspunkt i, at busserne ikke medtager flere passagerer end halv kapacitet. Det kan betyde, at passagerer oplever forbikørsel. Der kommunikeres til passagererne via digital og papirbåren skiltning i og på busserne, og via sociale medier og presse. 

  Flextrafikken holdes åben for passagerer. Movia er i løbende dialog med de to regioner om patientbefordring og med kommunerne om den visiterede flextrafik. Flextrafikken servicerer især svage grupper (ældre, syge, handicappede) og der er særligt fokus på hygiejne og løbende dialog med myndigheder og operatører.

  Lokaltogstrafikken håndteres som med busserne. Der kommunikeres tillige ved højttalerudkald på stationerne.

  S-tog:

  Følg trafikinfo om S-togsdriften på https://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/

  Følg også med på Rejseplanen.dk 

   

 • Rottebekæmpelse

  19-03-2020

  Egedal Kommune kører fortsat rottebekæmpelse.

  Vores skadedyrsbekæmpelsesfirma Rentokil rykker ofte ud til akutte situationer med rotter, og specielt indendørs skaber det vanskelige situationer her under corona-situationen.

  Rentokil gør det bedste, de kan - og prioriterer de mest presserende opgaver, ud fra sund fornuft og ved at følge de retningslinier, som er udsendt af den danske regering.

  Røgprøve laves udefra, og så må beboerne se efter røgen og melde tilbage. Smækfælder kan også udleveres.

  Er det nødvendigt at komme indenfor, bedes beboerne holde sig i god afstand, og Rentokil-medarbejderne bærer handsker. I tilfælde med særlig risiko, hvor det er tvingende nødvendigt, at Rentokil skal indenfor, er det bedste, medarbejderen kan gøre for at beskytte sig selv og beboerne og ikke udgøre en smitterisiko for nogen at bære en halvmaske med filter eller støvmaske og beskyttelsesbriller, handsker – og at huske håndvask og afspritning.

  Hvis du ser en rotte eller tegn på, at der kan være rotter omkring eller i din bolig, skal du anmelde det på https://www.egedalkommune.dk/rotter.

  Har du spørgsmål, så skriv til: skadedyr@egekom.dk

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12