Det betyder corona-situationen på dit område

 • Dagpleje og daginstitutioner - genåbning

  Opdatering 14.5.2020

  Alle forældre har i dag modtaget orientering om næste fase af genåbningen, som Byrådet har besluttet på ekstraordinært møde dags dato.

  Læs brevet til forældre her.

  Opdatering 17.4.2020

  Alle forældre har i dag modtaget orientering om de nye midlertidige åbningstider, som Byrådet har besluttet på et ekstraordinært møde dags dato.

  Læs brevet til forældre her

  I dagplejen er åbningstiden reduceret med 3 timer. Det betyder, at åbningstiden reduceres med en halv time hver eftermiddag samt en halv time hver mandag morgen.

  Private tilbud skal leve op til de samme sundhedsfaglige krav som tilbud under den kommunale forsyning. Private tilbud kan åbne igen, hvis de lever op til disse krav. Det er den bestyrelse eller person, som er ansvarlig for det enkelte tilbud, som træffer beslutning om, hvornår tilbuddet åbner, samt hvordan de konkrete tilbud vil blive tilrettelagt under genåbningen.

  Opdatering 16.4.2020

  Børn fra hjem med coronasmittet person skal ikke møde i dagtilbud og skole.

  Regeringen har den 13.april 2020 besluttet, at børn med coronasmittede i familien ud fra et forsigtighedsprincip ikke skal møde i dagtilbud og skole.

  Regeringen ønsker at mindske den usikkerhed, der har været omkring Sundhedsstyrelsens retningslinjer om genåbning af skoler og dagtilbud. Her fremgår det, at børn som udgangspunkt godt kan komme i dagtilbud og skole, selv om en person i husstanden er blevet konstateret smittet med Covid-19.Det er denne retningslinje, Regeringen har valgt at ændre, således at børn fra hjem med en coronasmittet person ikke skal møde i dagtilbud eller skole.

  Opdatering 15.4.2020

  Forældrebrev om genåbning af dagtilbud, den 13.04.2020

  Brev til forældre om genåbning af daginstitutioner, den 08.04.2020

  Opdatering 9.4.2020

  Egedal Kommune er i gang med at planlægge genåbningen af daginstitutionerne i uge 16. Alle forældre har fået direkte besked om genåbningen. 

  Onsdag den 15. april bruges til at sikre den gode overgang til SFO. 

  Torsdag den 16. april åbner vi op for børn, som allerede går i daginstitutionen.


  Nye børn – det vil sige børn, som ikke tidligere har været i daginstitutionen, siger vi velkommen til fra mandag den 20. april.


  Vi tilbyder fortsat nødpasning som hidtil tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april.

  Læs Sundhedsstyrelsens brev til forældre her

   

  Opdatering 12.3.2020

  Daginstitutioner og den kommunale dagpleje holder lukket fra mandag den 16. marts.

  Der er grupper af forældre, som i den kommende tid skal møde på arbejde – det er forældre med kritiske funktioner som f.eks. personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Til deres børn vil vi holde et antal daginstitutioner åbne.

  I forhold til børn i dagplejen, vil dagplejeren kun tage imod børn i nødpasning.

  Klubberne er lukkede. 

  Regeringen har den 12. marts meldt følgende ud om forældrebetaling:

  Der vil fortsat skulle ydes forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Dette gælder også for betaling til frokostordning. Vi står i en samfundskrise, hvor alle må bidrage. Medarbejderne skal stadig have løn, og der vil blive tilbudt nødpasning.

  Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 • Skoler - genåbning

  Opdatering 14.5.2020

  Alle forældre har i dag modtaget orientering om næste fase af genåbningen, som Byrådet har besluttet på ekstraordinært møde dags dato.

  Læs brevet til forældre her.

  Opdatering 17.4.2020

  Alle forældre har i dag modtaget orientering om de nye midlertidige åbningstider, som Byrådet har besluttet på et ekstraordinært møde dags dato.

  Læs brevet til forældre her

  Opdatering 16.4.2020

  Børn fra hjem med coronasmittet person skal ikke møde i dagtilbud og skole.

  Regeringen har den 13.april 2020 besluttet, at børn med coronasmittede i familien ud fra et forsigtighedsprincip ikke skal møde i dagtilbud og skole.

  Regeringen ønsker at mindske den usikkerhed, der har været omkring Sundhedsstyrelsens retningslinjer om genåbning af skoler og dagtilbud. Her fremgår det, at børn som udgangspunkt godt kan komme i dagtilbud og skole, selv om en person i husstanden er blevet konstateret smittet med Covid-19.Det er denne retningslinje, Regeringen har valgt at ændre, således at børn fra hjem med en coronasmittet person ikke skal møde i dagtilbud eller skole.

   

  Opdatering 10.4. 2020

  Skoler i Egedal genåbning, forældrebrev den 13.04.2020

  Brev til forældre om genåbning af skoler, den 09.04.2020

  Opdatering 10.4. 2020

  Vi modtog den 7.4. Sundhedsstyrelsens vejledning til, hvordan genåbningen skal ske for at kunne forebygge smittespredning i skoler. Vejledningen stiller mange krav til, hvordan genåbningen kan ske for at være sundhedsmæssigt forsvarlig.

  Skoler og administration er i fuld gang med at planlægge en genåbning, men har brug for tid til at få blive parate og derfor planlægges en gradvis genåbning fra og med torsdag den 16. april.

  For at være parate skal vi planlægge nye skemaer, omorganisere sfo og klub, sikre, at der er tilstrækkelige medarbejdere til børnene i de nye mindre hold, sørge for ekstra rengøring, opstille nye udemiljøer, lave klare instrukser for hygiejne, adfærd og afstand samt udarbejde regler for afhentning og aflevering af børnene.

  Alt sammen indsatser og tiltag som skal organiseres og efterleves, så I som forældre kan være trygge ved at sende jeres barn i skole igen.

  For elever fra 0.kl. til og med 5. kl. samt mini-sfo-børnene:

  Fra torsdag den 16. april genåbnes skolerne fra kl. 9.00-14.00

  Fredag den 17. april er der ligeledes åbnet fra kl. 9.00–14.00

  Det vil være en anderledes skoledag børnene vil møde. Der vil være flere lokaler i anvendelse, der laves flere – og meget opdelte - hold og der vil være en meget større brug af udearealerne. Forældre får information om direkte fra deres skole.

   

  Forældre til elever i kommunens specialtilbud vil blive kontaktet af skolen med nærmere information om genåbning for deres børn.

  Læs Sundhedsstyrelsens brev til forældre her

   

   

  Opdatering 13. 3.2020

  Alle skoler lukkes fra mandag den 16. marts. Vi orienterer hurtigst muligt forældre og børn om, hvad det kommer til at betyde for deres undervisning – herunder i hvilket omfang vi kan iværksætte fjernundervisning.

  Der er grupper af forældre, som i den kommende tid skal møde på arbejde – det er forældre med kritiske funktioner som f.eks. personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, kriminalforsorgen, beredskabet, kødkontrollen og området for socialt udsatte. Til børn mellem 6 og 9 år vil vi holde et antal skoler åbne – det meldes ud fredag hvilke skoler der bliver tale om.

 • Nødpasning i daginstitutioner og SFO

  Der er fortsat nødpasning i skoler og dagtilbud. Det gælder for børn og familier med behov pga. forældrenes samfundskritiske funktioner eller for forældre, der fysisk skal møde på arbejde.

  Målgruppen for nødpasning i dagtilbud er børn i alderen 0-6 år, og målgruppen for skoleområdet er børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.
  Kriterierne for nødpasning, udmeldt fra myndighederne d. 13. marts, er:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

  Nødpasning i dagtilbud
  Der tilbydes fortsat nødpasning fra kl. 6.30 til 8.00 og fra kl. 15.00 til 17.00 som et tilbud for børn og familier med behov, der opfylder kriterierne beskrevet herover. Man kan tilmelde sig til nødpasning direkte på mail til den daglige leder med info om mødetider og begrundelse for jeres behov.

  Nødpasning i SFO
  SFO har nødpasning for SFO-børn og mini-SFO børn om morgenen fra kl. 6.30 til 8.00 og om eftermiddagen fra kl. 13.00 til 17.00. Bemærk, at nødpasning er et tilbud for børn og familier med behov, der opfylder kriterierne beskrevet herover. Som forældre opfordres I fortsat til at afsøge muligheder for anden pasning uden for skolens åbningstid og til at gå i dialog med den lokale leder om aftale om nødpasning. Nødpasning kræver derfor tilmelding til skolens SFO-leder, se længere nede.

  Mulighed for tilsyn med elever i 4. og 5. klasse
  Der vil være en helt særlig mulighed for tilsyn med elever i 4. og 5. klasse på udearealer efter skoletidens ophør kl. 13.00 -17.00. Tilbuddet gælder alene børn fra familier med behov, der opfylder kriterierne beskrevet herover. Dette kræver også tilmelding.

  SFO - tilmelding til nødpasning og tilsyn (4. og 5. klasse)
  Tilmelding til nødpasning sker til SFO-lederen med oplysninger om jeres barns ankomst- og afhentningstidspunkter.

  Tilmelding til tilbud om tilsyn med børn i 4. og 5. klasse sker også til SFO-leder med oplysninger om tidspunkt for afhentning/gå hjem. Skole, klub og SFO vil sammen sørge for at løfte denne opgave.

  Kontakt SFO-ledere:

  Ganløse
  Slagslunde Idræts-SFO: Suzette Vinstrup: Suzette.Vinstrup@egekom.dk
  Ganløse Idræts-SFO: Henrik Tranum: Henrik.tranum@egekom.dk

  Smørum
  SFO Boesagerskolen: jeanette.sørensen@egekom.dk
  Balsmoseskolen: Kontakt klassens team, som varetager opgaven hele dagen.

  Ølstykke
  Maglehøjskolen: Tina Møllmann; tina.mollmann@egekom.dk
  Hampelandskolen: Brian Dahlmann: brian.dahlmann@egekom.dk

  Stenløse
  SFO Lærkeskolen: Carina Chabert: Carina.Chabert@egekom.dk
  SFO Veksø: Lene Linderholm: Lene.Linderholm@egekom.dk
  SFO Stengårdsskolen: Martin.Andreasen@egekom.dk
  SFO Bækkegårdsskolen: Rikke Lerager: Rikke.Lerager@egekom.dk 

 • Overgang fra dagtilbud til mini-sfo

  Regeringen meldte mandag den 6. april ud, at kommunerne fra 15.4 skulle kunne åbne for alle børn i dagtilbud og alle børn fra 0. kl. til 5. kl. Det er mange børn og et stort puslespil, som skal lægges.

  Det betyder, at vi er nødt til at også kunne tage mod nye børn og de “gamle” børn, der skal tilbage i institution. Der er også børn som skal gen-indkøres fra deres korte opstart i marts inden nedlukningen.

  Det er selvfølgelig ikke optimalt, at børnene skal nå at sige farvel på en enkelt dag og vi er klar over, at afskeden har fyldt meget hos forældrene.

  I den bedste verden ville det have været anderledes.

  Der er også mange nye børn på vej ind. Deres forældre har ventet længe på at få en plads. Da vi samtidig er underlagt de mange restriktioner fra Sundhedsstyrelsen, så har vi i administrationen sammen med områdelederne vurderet at denne løsning kunne hænge sammen, så børnene fik en afsked med institutionen. 

  Vi er nået frem til denne løsning ved at se på, hvad der samlet set har kunne få alle hensyn til at gå op i en højere enhed.

   

 • Sundhedscenter - gradvis genåbning

  Den gradvise genåbning af Sundhedscenteret betyder, at vi skal øge aktiviteten frem mod et normalt niveau under fortsat hensyntagen til smittereduktion.

  I Sundhedscenteret følger vi Sundhedsstyrelsens retninglinjer i forhold til alle vores forløb - både genoptræning og undervisningsforløb. Nu foregår rigtig meget telefonisk og på video når det giver mening og værdi.

  Vi opstarter nu små genoptræningshold for de borgere, der efter faglig vurdering kan deltage i et gruppeforløb. De borgere, der ikke kan deltage i et gruppeforløb, vil forsat få tilbudt individuel træning. De mindre hold bliver selvfølgelig planlagt efter, at de hygiejniske forskrifter overholdes, så smitte-overførsel minimeres.

  Den kritiske genoptræning foregår stadig telefonisk, på video eller individuelt i eget hjem.

  Alle får direkte besked enten via e-boks eller på telefon omkring deres forløb.

  Har du spørgsmål til dit forløb i Sundhedscentret, kan du kontakte Sundhedscentret på tlf. 7259 6799 mandag til fredag i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 15.00.

 • Støtte til psykisk syge

  På trods af Corona-situationen, yder vi stadig den nødvendige sociale indsats over for psykisk syge, handicappede og udsatte.
  Vi er i tæt dialog med borgerne om eventuel omlægning af indsatsen, og giver støtte ud fra en konkret og individuel vurdering. De telefonsamtaler, som bliver indført til afløsning af fysiske møder, bliver gennemført som reelle støtte- eller behandlingsforanstaltninger – ikke blot korte check-in samtaler. Og hvor der er behov, kommer vi også fysisk i borgernes hjem. 

  Hjælp og støtte til de borgere, der modtager socialpædagogisk bistand, bliver ikke suspenderet pga. Corona-situationen.

  Er du pårørende kan du kontakte Teamleder af Gitte Pedersen på 7259 6492

 • Plejeboliger og bosteder - genåbning for besøg

  Opdateret den 18. maj

  Genåbning for besøg på sociale bosteder.

  Der skal nu efter ønske fra en beboer udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt en beboers nærmeste pårørende. Det betyder, at det nu i udgangspunktet vil være muligt for alle beboere på sociale tilbud at få besøg af nogle af de nærmeste.

  Læs mere her

  Opdateret 15. maj

  Nu er der igen åbnet op for, at man som pårørende til en beboer på et plejecenter, kan komme på besøg. Det vil dog ikke ske under de sædvanlige forhold, men med fokus på afstand og god hygiejne, for at mindske risikoen for Corona-smitte. Der er lokale forskelle, som har betydning for, hvordan besøgene gennemføres, men generelt gælder der følgende:

  • Beboeren skal være rask og uden symptomer jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger
  • Den besøgende skal være rask og uden symptomer jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger
  • Beboeren kan kun få besøg af én besøgende af gangen
  • Besøget skal foregå på plejecenterets udendørsarealer, under en gåtur, som trilletur i kørestol eller på rickshawcyklen hvis den pårørende er oplært som pilot
  • Besøget må max have en varighed af 30 min.
  • Foregår besøget på terrassen eller som gåtur, skal der holdes en afstand på 2 meter mellem beboeren og den besøgende
  • Undgå fysisk kontakt
  • Et hvert besøg skal aftales med plejecenteret før det finder sted
  • Besøgene skal planlægges til afholdelse i tidsrummet 10-17.00
  • Vi henstiller til, at besøg foregår uden indtag af mad og drikke
  • Vi henstiller til, at den besøgende spritter hænder inden og efter besøget

   

  Besøg på plejecentre

  Porsebakken 

  Besøg kan nu foregå på din pårørendes egen terrasse. Besøget kan også foregå på terrassen ved cafelokalet og terrassen på afd. D. Der kan være et besøg på hver af besøgsstederne af gangen.

  Du skal kontakte plejecenteret på tlf. 7259 7468 for at lave en aftale om et besøg. Når du ankommer til plejecenteret som besøgende, skal du kontakte plejecenteret på ovenstående telefonnummer for at melde din ankomst. Som besøgende ankommer du til terrassen via haven og skal ikke gå ind på Porsebakken.

  Damgårdsparken

  Besøg kan foregå på boligernes terrasse. Der kan være to besøg på hver afdeling af gangen.

  Du skal kontakte Syrenhaven tlf. 7259 7520, Blommehaven tlf. 7259 7527 eller Kløverhaven tlf. 7259 7521 for at lave en aftale om et besøg.
  Når du ankommer til plejecenteret som besøgende, skal du kontakte plejecenteret på ovenstående telefonnummer for at melde din ankomst.
  Som besøgende ankommer du til terrassen via haven og skal ikke gå ind på Damgårdsparken.

  Egeparken 

  Besøget kan foregå på fællesterrassen på 1. sal og fællesaltanen på 2. og 3. sal. Der kan være et besøg på hver sal af gangen.
  Du skal kontakte 1.sal tlf. 7259 7370, 2.sal 72597380 eller 3.sal 72597390 efter kl. 11.00 for at lave en aftale om et besøg.
  Når du ankommer til plejecenteret som besøgende, sker det via indgangen i parkeringskælderen hvis du har nøgle hertil. Ellers ringes der på ved den aktuelle etage.
  Som besøgende ankommer du til terrassen/altanen via elevatoren, og går direkte ud af havedøren. Du må som besøgende ikke benytte trappen eller gå ind på etagen på Egeparken.

  Solkrogen

  Besøget kan foregå på en af de to terrasser og ved Solkrogens hovedindgang. Ved dårligt vejr kan det foregå ved drivhuset ved Vores Hus. Der kan være et besøg på hver af besøgsstederne af gangen.
  Du skal kontakte plejecenteret på tlf. 7259 7447 eller 72597448 for at lave en aftale om et besøg.
  Når du ankommer til plejecenteret som besøgende, skal du kontakte plejecenteret på ovenstående telefonnummer for at melde din ankomst.
  Som besøgende ankommer du til terrassen via haven og skal ikke gå ind på Solkrogen.

  Engbo

  Besøget kan foregå på en af de to terrasser eller på beboerens egen terrasse. Der kan være besøg hos 4 beboere af gangen.
  Du skal kontakte plejecenteret på tlf. 7259 7513 eller 7259 7514 for at lave en aftale om et besøg.
  Når du ankommer til plejecenteret som besøgende, skal du kontakte plejecenteret på ovenstående telefonnummer for at melde din ankomst.
  Som besøgende ankommer du til terrassen via haven og skal ikke gå ind på Engbo.

   

  Bosteder

  Folketinget har vedtaget en revision af Epidemi-loven L 158. Den nye bekendtgørelse  præciserer hvordan muligheden for kontakt mellem beboere og pårørende skal tolkes.

  Bekendtgørelsen åbner op for at pårørende til særligt udsatte grupper, eksempelvis borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, kan besøge deres familiemedlem i deres botilbud, hvis der foreligger en kritisk situation. Om der forelægger en kritisk situation er en drøftelse mellem de pårørende og ledelsen på vores botilbud

  Læs orienteringsskrivelsen om besøgsforbud her

 • Kultur og biblioteker

  Egedal Bibliotekerne:
  Bibliotekerne holder delvis åbent igen. Med et begrænset tilbud og ændrerede åbningstider.

  Alle arrangementer på bibliotekerne flyttes eller aflyses i april, maj og juni. Sara Blædel den 8. juni på borgertorvet flyttes til et senere tidspunkt, hold dig opdateret her.  

  Hvis du har lånt bøger på biblioteker, kan du nu aflevere dem i den bemandede åbningstid, som du kan se på hjemmesiden. https://egedalbibliotekerne.dk/biblioteker

  Du vil selvfølgelig ikke skulle betale en bøde, hvis du kommer til at aflevere bøgerne for sent grundet Corona-nedlukningen.

  Egedal Arkiv og Museum:
  Mølledage og arrangementer på Skenkelsø Mølle Museum gennemføres ikke indtil udgangen af august 2020, da de ikke er mulige at gennemføre under hensyntagen til retningslinjer for forsamlingsforbud og risiko for smittefare.

 • Arrangementer i kommunen

  Kultur- og idrætsfaciliteter:
  Kultur- og idrætsaktiviteter på Egedal Kommunes faciliteter er aflyst i perioden frem til søndag den 10. maj.

  Dog har Kultur- og Erhvervsudvalget 28. april 2020  besluttet at åbne generelt op for, at foreningerne kan anvende relevante kommunale anlæg til udendørs sportsgrene uden kropskontakt.

  Foreningerne skal forholde sig til, at:

  • Opstart er frivilligt og bør afklares af den enkelte forening.
  • Omklædning bør sker hjemmefra.
  • Træningsredskaber bør medbringes hjemmefra af den enkelte udøver.

  Foreningerne er selv ansvarlige for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  I forhold til de større kulturelle arrangementer i kommunen Hold dig løbende ajour her.


  Ølstykke Svømmehal:

  I Ølstykke Svømmehal er periodekort, f.eks månedskort, til de offentlige åbningstider i Ølstykke Svømmehal sat i bero. 

  Alle foreninger i kommunen har modtaget mail om dette torsdag den 12. marts. Deres bookinger i perioden er annulleret, så der heller ikke er træning eller andre typer møder i lokalerne. Foreningerne vil modtage mail, når lokaler mv. åbner igen.

  De fleste øvrige møder og arrangementer aflyses også, det gælder eksempelvis hele erhvervsområdet. Alle tilmeldte deltagere får besked direkte, hvis det er muligt.
   

  Egedal Arkiv og Museum:
  Mølledage og arrangementer på Skenkelsø Mølle Museum gennemføres ikke indtil udgangen af august 2020, da de ikke er mulige at gennemføre under hensyntagen til retningslinjer for forsamlingsforbud og risiko for smittefare.

  Egedal Musikskole:
  Egedal Musikskole er fortsat lukket for al skemalagt fysisk undervisning for enkeltpersoner og grupper frem til og med d. 8. juni 2020. Ligeledes vil alle arrangementer minimum frem til d. 8. juni være enten aflyst eller udskudt. Dette vil løbende fremgå af kalenderen på egedalmusik.dk. Den enkelte lærer vil bevare kontakten til de elever, der ønsker det og tilbyde nogle særlige tilbud, ind til den almindelige undervisning kan genoptages. Musikskolens administration kan kontaktes på mail samt på telefon i den normale telefontid.

 • Borgerservice på rådhuset

  Alle ikke-akutte tider hos Borgerservice aflyses – de berørte borgere får direkte besked. Det vil stadig være muligt at få løst akutte opgaver.

  Borgerservice er åben for akutte henvendelser mandag til fredag, kl. 10-12. Torsdag er Borgerservice også åbent fra kl. 15 til 17 men ring til os inden på 7259 6000. 

  Vi sidder klar ved telefonerne fra kl. 8-14  mandage, kl. 10-14 tirsdage og onsdage, kl. 10-17.30 torsdage og fredage kl. 10-12.

  Vi har dog lukket fredag den 1. maj samt fredagen efter Kristi Himmelfart og Grundlovsdag.

 • Jobcentret

  Sådan skal du forholde dig i forhold til vores Jobcenter:

  Jeg er indkaldt til en samtale i Jobcenteret:

  Hvis du er indkaldt til en personlig samtale med kommunen, skal du ikke møde op. Samtaler vil så vidt muligt blive afholdt telefonisk.

   

  Jeg vil gerne ansøge om kontanthjælp:

  Du skal ikke møde fysisk op i jobcenteret. Du skal i stedet søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på www.borger.dk

  Hvis du ikke har adgang til en computer, eller du har brug for hjælp til ansøgningen, kan du ringe til vores ydelsesservice på 7259 6428 fra  kl. 10.00 - 12.00 på alle hverdage.

  I akutte situationer kan du få hjælp til ansøgningen ved at møde op i vores nødbemanding på Egedal Rådhuset på adressen Dronning Dagmars vej 200, alle hverdage fra kl. 10-12.

   

  Jeg har behov for at komme i kontakt med Jobcenteret:

  Medarbejderne i Jobcenteret kan kontaktes telefonisk eller pr. mail i kommunens almindelige telefontid.

   

  Jeg vil gerne ansøge om en enkeltydelse:

  Du kan ansøge digitalt om enkeltydelser. Din ansøgning vil blive behandlet efter de normale sagsbehandlingsfrister.

   

  Får jeg som arbejdsgiver udbetalt refusioner for mine medarbejdere?

  Ja, det gør du. Udbetaling af refusioner til virksomhederne vil fortsætte som normalt efter et nødberedskab.

 • Rusmiddelteamet

  Færre åbne alkoholbehandlingstilbud, jobusikkerhed og lukkede værtshuse kan være en farlig cocktail for mennesker, der har alkoholproblemer eller er tæt på at få det. Og at holde sig hjemme kan være svært for pårørende til mennesker med alkoholproblemer.

  Vi har åbent for samtaler over telefon og mail hvis du har behov for hjælp. Ring eller skriv til os - også som pårørende

  Egedal Rusmiddelteam

  Tofteparken 15
  3650 Ølstykke
  Tlf. 7259 6406

  Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
  Torsdag kl. 9-17.30
  Fredag kl. 9-12

  Skriv til os uden personfølsomme oplysninger på egedal.rusmiddelteam@egekom.dk

 • Tømning af dagrenovation og emballageaffald

  Dagrenovation (Rest- og Madaffald)

  Lige nu er der ingen ændringer på tømning af dagrenovationsaffald. Dette kan ændre sig, hvis der sker mandefald i løbet af de kommende uger. Egedal Kommune er i gang med en beredskabsplan med forskellige indgreb alt efter hvor omfattende mandefald, der er tale om. Ved mandefald kan det i første omgang blive aktuelt at afhente affald udenfor de sædvanlige tidspunkter (6-18). Der er blevet givet tilladelse til at udvide dette tidsrum. 

  Emballageaffald (4-i-1 beholder)

  Fra mandag d. 16.03.20 kan din 4-i-1 emballagebeholder blive hentet uden for de normale åbningstider. Vi har givet lov til, at der i visse tilfælde kan blive tømt helt fra klokken 4 om morgenen. Det skyldes personalesituationen hos vores entreprenør.

  Øget afhentning af storskrald er på nuværende tidspunkt ikke en del af beredskabet.

 • Genbrugsstationer

  Opdateret 18. maj

  På de tre genbrugsstationer i Egedal Kommune, er der nu mulighed for at private må komme ind i tidsrummet kl. 10-12 på hverdage, hvis kapaciteten på 15-20 biler ikke er fyldt op med erhvervsbiler. Erhverv har stadig forkørselsret i dette tidsrum. Kapaciteten er samtidigt øget

  fra 10 biler til 15-20 biler, så der bør løbende være plads til private. Der vil stadigvæk foregå adgangs-/adfærdsregulerende foranstaltninger på og omkring genbrugsstationerne.

  Pladspersonalet vurderer løbende forholdene.

  Åbningstiderne fra d. 29. april:

  • Hverdage kl. 10-12: Forkørselsret for erhverv, men åbent for både erhverv og private.
  • Hverdage kl. 12-18: Åbent for alle.
  • Weekender kl. 10-18: Åbent for alle.
  • Døgnåbent på Toppevad: Åbent for alle fra den 18. maj 2020.

  Der må maks. være 15-20 biler ad gangen på hver genbrugsplads.

  Vi vil langsomt give muligheden for afhentning af kompost, hvis køerne til genbrugsstationerne

  ikke er for lange. Det er pladspersonalet, der vurderer situationen og belastningen på den enkelte

  genbrugsstation. Så du kan godt blive bedt om at komme på et andet tidspunkt efter kompost.

  Årets kompost kampagne løber pt. til 24. maj.

  Du kan ikke indlevere effekter til direkte genbrug på genbrugsstationerne.

  For at mindske risiko for smittespredning og undgå lange køer ved genbrugsstationerne anbefaler

  Vestforbrænding, som driver kommunens pladser, at man kun kører på genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt, og at man følger myndighedernes anvisninger om så vidt muligt at blive hjemme.

  For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal man overholde følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder)
  • Bliv i bilen til det er din tur til at læsse af og gå kun hen til containeren en person ad gangen.
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.

  Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af personalet på stedet. Det betyder, at bilerne bliver lukket ind i hold alt efter, hvor meget plads der er på den enkelte genbrugsstation. Derfor kan der opstå ventetid uden for de pågældende genbrugsstationer.

   

   

 • Genbrugsstationer - Erhverv

  Opdateret 18. maj

  Erhverv har forkørselsret på alle tre genbrugsstationer på hverdage mellem kl. 10-12.

  Fra den 18. maj 2020 har private også adgang til døgnåben på Stenløse Genbrugsstation.

  Ønsker du som virksomhed at gøre brug af den døgnåbne genbrugsstation, skal du først gøre to ting:

  Tilmeld dig som erhvervskunde på:

  https://www.vestfor.dk/genbrugsstationer/erhvervskunde/

  Tilmeld dig adgang til den døgnåbne:

  https://genbrugsplads.info/tilmeld-erhverv/

  For at benytte ordningen skal du have en mobiltelefon - Din mobiltelefon fungerer som nøgle til genbrugsstationen (virker ikke, hvis du har hemmeligt eller skjult nummer).

  Når du er tilmeldt og godkendt, og ønsker at benytte Genbrugsstationen, kører du op til porten og ringer til det nummer du modtager på mail efter tilmelding. Porten åbner op i kort tid og du kan nu køre ind. Det samme gælder når du skal ud, hvor du skal ringe op til nummeret for udkørsel. De to numre findes ligeledes på Vesforbrændings hjemmeside.

  Det praktiske

  Adresse: Toppevadvej 28, Ganløse, 3660 Stenløse

  Udenfor almindelig åbningstid skal du være opmærksom på følgende:

  • Pladsen er ubemandet.
  • Pladsen er videoovervåget. Link til vilkårene for videoovervågning
  • Farligt affald og eternit modtages ikke, når pladsen er ubemandet.
  • Eventuelle komprimatorer er lukkede af sikkerhedshensyn.
  • Pladsens ordensreglement skal til enhver tid følges.
  • Til nødsituationer er der et nummer til en vagtelefon på pladsen.
  • Luk kun dig selv ind på pladsen - øvrige besøgende skal vente på at porten lukker. Hvis der er andre der venter på at komme ind, anbefales det at holde lige inde for indkørselsporten, således at uvedkommende ikke kan komme med ind.
  • Al færdsel på pladsen sker på eget ansvar. Vi gruser og salter kun inden for normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr.

  Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af personalet på stedet. Det betyder, at bilerne bliver lukket ind i hold

  alt efter, hvor meget plads der er på den enkelte genbrugsstation. Derfor kan der opstå ventetid uden for de

  pågældende genbrugsstationer. Erhverv har stadigvæk forkørselsret på hverdage mellem kl. 10-12.

 • Hjemmepleje


  Der er ingen ændringer i Hjemmeplejens drift

   

 • Tandplejen

  Tandplejen lukket, til sundhedssituationen normaliseres.

  Ved akut tandpine og alvorlige tandskader kan tandplejen kontaktes på akuttelefon 72597854 fra 8-15

  Aften og weekend henviser vi til tandlægevagten på 7025 0041 eller Akuttelefonen 1813 

 • Sundhedsplejen

  Alle familier med nyfødte vil blive tilbudt 1 hjemmebesøg på 5-6 dagen efter fødslen. Øvrige "besøg" gennemføres telefonisk.

  Alle øvrige hjemmebesøg omlægges, som udgangspunkt til telefon rådgivning.

  Når det drejer sig om sårbare børn gennemføres  hjemmebesøg

 • Kollektiv trafik

  Opdateret 08-04-2020

  Trafikselskaberne er af transportministeren blevet anmodet om at køre med almindelig køreplan fra tirsdag efter påske. Det sker som led i forberedelserne til en gradvis genåbning af det danske samfund. Movias busser og lokaltoge vil derfor køre efter de almindelige køreplaner igen fra tirsdag 14. april. 

  Busserne kører kun med halvt passagertal, så afstandskrav overholdes. Movia opfordrer også til, at man i videst mulig omfang undgår myldretiden. 

   

  Opdateret 01-04-2020

  Fra onsdag den 1. april, åbnes der ekstraordinært op for kørsel med plustur og flextur fra kl. 4 om morgenen, to timer tidligere end normalt. Dette skyldes de aktuelle tilpasninger af den kollektive trafik.

  Du kan læse mere om nyheden på Movias hjemmeside: https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-og-nyheder

  Opdateret 26-03-2020

  Kollektiv trafik  - information om ændrede køreplaner for bus og tog

  På grund af corona-situationen vil følgende busser i Egedal Kommune have ændrede køreplaner i hverdagene gældende fra mandag den 30. marts til og med mandag den 13. april 2020 og vil i denne periode køre efter enten lørdagskøreplan eller ferieplan:

  Lørdagskøreplan:

  144, 147, 157, 158, 163, 217

  Ferieplan:

  312, 600S

  Følgende busser vil have uændrede køreplaner og altså køre som normalt:

  91N, 216, 314, 334, 358

  Buskøreplanerne bliver opdateret på rejseplanen.dk og DOT’s hjemmeside; dinoffentligetransport.dk/  

  DSB har også gennemført en række ændringer. S-tog kører med 20 minutters drift med stop ved alle stationer, dog 10 minutters drift på F-linjen. Der vil ikke være natdrift på S-banen. Læs mere om øvrige ændringer for regional og fjerntog på: https://www.dsb.dk/trafikinformation

  Metroen kører med færre afgange og har indstillet natbetjeningen.

  -

  Movia har implementeret regeringens meldinger vedr. den kollektive transport i bustrafik, flextrafik og lokaltogtrafik på følgende vis:

  Bustrafikken holdes åben, og der er implementeret begrænsning af passagerkapaciteten med udgangspunkt i, at busserne ikke medtager flere passagerer end halv kapacitet. Det kan betyde, at passagerer oplever forbikørsel. Der kommunikeres til passagererne via digital og papirbåren skiltning i og på busserne, og via sociale medier og presse. 

  Flextrafikken holdes åben for passagerer. Movia er i løbende dialog med de to regioner om patientbefordring og med kommunerne om den visiterede flextrafik. Flextrafikken servicerer især svage grupper (ældre, syge, handicappede) og der er særligt fokus på hygiejne og løbende dialog med myndigheder og operatører.

  Lokaltogstrafikken håndteres som med busserne. Der kommunikeres tillige ved højttalerudkald på stationerne.

  S-tog:

  Følg trafikinfo om S-togsdriften på https://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/

  Følg også med på Rejseplanen.dk 

   

 • Rottebekæmpelse

  19-03-2020

  Egedal Kommune kører fortsat rottebekæmpelse.

  Vores skadedyrsbekæmpelsesfirma Rentokil rykker ofte ud til akutte situationer med rotter, og specielt indendørs skaber det vanskelige situationer her under corona-situationen.

  Rentokil gør det bedste, de kan - og prioriterer de mest presserende opgaver, ud fra sund fornuft og ved at følge de retningslinier, som er udsendt af den danske regering.

  Røgprøve laves udefra, og så må beboerne se efter røgen og melde tilbage. Smækfælder kan også udleveres.

  Er det nødvendigt at komme indenfor, bedes beboerne holde sig i god afstand, og Rentokil-medarbejderne bærer handsker. I tilfælde med særlig risiko, hvor det er tvingende nødvendigt, at Rentokil skal indenfor, er det bedste, medarbejderen kan gøre for at beskytte sig selv og beboerne og ikke udgøre en smitterisiko for nogen at bære en halvmaske med filter eller støvmaske og beskyttelsesbriller, handsker – og at huske håndvask og afspritning.

  Hvis du ser en rotte eller tegn på, at der kan være rotter omkring eller i din bolig, skal du anmelde det på https://www.egedalkommune.dk/rotter.

  Har du spørgsmål, så skriv til: skadedyr@egekom.dk

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143