Det betyder corona-situationen på dit område

 • Dagpleje og daginstitutioner

  Genåbning af dagpleje og daginstitutioner

  Alle dagpleje og daginstitutioner er nu åbne med normale åbningstider. 

  En ny hverdag

  Nu hvor jeres børn må komme i dagpleje/daginstitution igen, skal de vænne sig til en ny hverdag. Regeringen har fremhævet, at hygiejne og rengøring er fortsat centrale forudsætninger for at hindre smittespredning. 

  Børnene skal som udgangspunkt følge de samme retningslinjer som de voksne. Det kommer dog ikke til at gå ud over den omsorg, som vores medarbejdere viser overfor jeres børn. De får derfor fortsat alle de kram og trøst, som de har behov for.

  Som forælder er der visse forhold, som det er godt at være opmærksomme på. Læs mere om disse forhold på Sundhedsstyrelsens side målrettet børn.

  Ophold på legepladser og Corona-situationen:

  Daginstitutionernes legepladser fastholdes lukkede i fritiden. 

   

 • Skoler

  Opdatering 06.08.2020

  Genåbning af skolerne for alle elever fra den 10. august 2020

  Den 19. juni 2020 offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet nye retningslinjer for rammer og undervisningen i skoler fra den 1. august.

  Med de nye retningslinjer kommer dagligdagen efter sommerferien tættere på, hvad elever og personale var vant til inden COVID-19. For eksempel kan skoler nu undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

  Samarbejde om genåbningen

  Selv om eleverne på alle klassetrin nu kan komme i skole igen, er det ikke en almindelig skoledag. Regeringen har fremhævet, at hygiejne og rengøring er fortsat centrale forudsætninger for at hindre smittespredning. Det er en væsentlig opgave for skolerne at formidle dette til forældre og medarbejdere i forbindelse med genåbningen.

  Læs mere om de nye retningslinjer i brevet til forældre her.

  Ophold på legepladser og Corona-situationen:

  Daginstitutions- og SFO legepladser fastholdes lukkede i fritiden. 

  Skolelegepladser må nu igen benyttes af alle i fritiden.

  Egedal Kommune henviser større grupper af unge til at mødes på følgende udeområder, knyttet til fritidsklub, klub og Ung Egedal:

  Stenløse – Stenløse Fritidsklubs område på Degnebakken.

  Ølstykke – Klub Hampens område bag Hampelandhallen.

  Smørum – Ung Egedals område på Hindbærvangen.

 • Sundhedscenter - gradvis genåbning

  Den gradvise genåbning af Sundhedscenteret betyder, at vi skal øge aktiviteten frem mod et normalt niveau under fortsat hensyntagen til smittereduktion.

  I Sundhedscenteret følger vi Sundhedsstyrelsens retninglinjer i forhold til alle vores forløb - både genoptræning og undervisningsforløb. Nu foregår rigtig meget telefonisk og på video når det giver mening og værdi.

  Vi opstarter nu små genoptræningshold for de borgere, der efter faglig vurdering kan deltage i et gruppeforløb. De borgere, der ikke kan deltage i et gruppeforløb, vil forsat få tilbudt individuel træning. De mindre hold bliver selvfølgelig planlagt efter, at de hygiejniske forskrifter overholdes, så smitte-overførsel minimeres.

  Den kritiske genoptræning foregår stadig telefonisk, på video eller individuelt i eget hjem.

  Alle får direkte besked enten via e-boks eller på telefon omkring deres forløb.

  Har du spørgsmål til dit forløb i Sundhedscentret, kan du kontakte Sundhedscentret på tlf. 7259 6799 mandag til fredag i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 15.00.

 • Støtte til psykisk syge

  På trods af corona-situationen, yder vi stadig den nødvendige sociale indsats over for psykisk syge, handicappede og udsatte.
  Vi er i tæt dialog med borgerne om eventuel omlægning af indsatsen, og giver støtte ud fra en konkret og individuel vurdering. De telefonsamtaler, som bliver indført til afløsning af fysiske møder, bliver gennemført som reelle støtte- eller behandlingsforanstaltninger – ikke blot korte check-in samtaler. Og hvor der er behov, kommer vi også fysisk i borgernes hjem. 

  Hjælp og støtte til de borgere, der modtager socialpædagogisk bistand, bliver ikke suspenderet pga. corona-situationen.

  Er du pårørende kan du kontakte Teamleder af Gitte Pedersen på 7259 6492

 • Plejeboliger og bosteder

  Besøg på Plejecentre

  Opdateret 1. oktober

  Styrelsen for Patientsikkerhed forlænger i dag de midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre.

  Denne forlængelse er gældende indtil Styrelsen ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud, dog senest den 1. november 2020.

   

  Opdateret 15. september

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag påbudt byrådet at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem mm.

  Det betyder, at besøg på plejehjem som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer. Besøg på indendørs arealer kan ikke ske, medmindre besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er udpeget som den nærmeste pårørende til borgeren.

  Besøg kan i de kommende 14 dage som udgangspunkt kun ske udendørs.

  Med virkning fra d. 2. juli 2020 ophæves besøgsrestriktionerne på plejecentre. 

  Det betyder, at pårørende vil kunne aflægge besøg såvel inde som ude, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

  Det påhviler fortsat ledelsen at sikre, at besøg på såvel indendørs- som udendørsarealer sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

  Vi skal alle være særligt opmærksomme på at forebygge smitte med coronavirus blandt de mest udsatte. Derfor har vi udarbejdet nedenstående anbefalinger, vi gerne vil opfordre alle til at følge i forbindelse med besøg på plejecentrene.

  Det vil være muligt for besøgende der ønsker det, at få udleveret mundbind ved henvendelse til afdelingens personale.

  En forudsætning for besøg er:
  • At beboeren er rask og uden symptomer jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger
  • At du som besøgende er rask og uden symptomer jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger

  Vi Anbefaler:
  • At du som besøgende fortsat meddeler dit besøg til afdelingen inden ankomsten. På denne måde kan personalet bistå med at sikre besøg afvikles forsvarligt 
  • At besøgende primært opholder sig i beboerens egen bolig og/eller benytter plejecentrets udendørs arealer og besøgsfaciliteter
  • At besøgende, der hvor det er muligt, benytter indgangen til boligen fra have eller terrasse

  Såfremt der opstår lokale forhold med øget risiko for smitte vil Egedal Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, træffe beslutning om der skal indføres lokale forbud eller besøgsrestriktioner.

  Besøg på sociale bosteder

  Der skal nu efter ønske fra en beboer udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt en beboers nærmeste pårørende. Det betyder, at det nu i udgangspunktet vil være muligt for alle beboere på sociale tilbud at få besøg af nogle af de nærmeste.

  Læs mere her

  Folketinget har vedtaget en revision af Epidemi-loven L 158. Den nye bekendtgørelse  præciserer hvordan muligheden for kontakt mellem beboere og pårørende skal tolkes.

  Bekendtgørelsen åbner op for at pårørende til særligt udsatte grupper, eksempelvis borgere med nedsat kognitiv funktionsevne, kan besøge deres familiemedlem i deres botilbud, hvis der foreligger en kritisk situation. Om der forelægger en kritisk situation er en drøftelse mellem de pårørende og ledelsen på vores botilbud

  Læs orienteringsskrivelsen om besøgsforbud her

 • Kultur, idræt og biblioteker

  Kultur- og idrætsfaciliteter:

  Kultur- og fritidsfaciliteterne er genåbnet for foreningsaktiviteter - indendørs og udendørs.

  Foreningerne skal forholde sig til, at:

  • Opstart er frivilligt og bør afklares af den enkelte forening.
  • Foreningerne er selv ansvarlige for at overholde gældende forsamlingsrestriktioner, samt anbefalinger fra Kulturministeriet https://kum.dk/ og Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/corona

  Ølstykke Svømmehal:
  Offentlig svømning: Der er begrænset adgang og særlige forbehold grundet corona restriktioner: Læs mere her.

  Egedal Bibliotekerne:
  Bibliotekerne holder åbent igen. Med et begrænset tilbud og ændrerede åbningstider.

  Vi gennemfører i dette efterår arrangementer. På grund af myndighedernes gældende retningslinjer, kan der forekomme justeringer. Følg med her:  https://egedalbibliotekerne.dk/arrangementer

  Hvis du har lånt bøger på biblioteker, kan du nu aflevere dem i den bemandede åbningstid, som du kan se på hjemmesiden: https://egedalbibliotekerne.dk/biblioteker

  Egedal Bibliotekerne overholder myndighedernes gældende retningslinjer, derfor kan der forekomme justeringer. På dagen hjælper vi hinanden, så alle får en god oplevelse.

  Egedal Arkiv og Museum:

  Mølledage og arrangementer på Skenkelsø Mølle Museum gennemføres ikke indtil udgangen af 2020, da de ikke er mulige at gennemføre under hensyntagen til retningslinjer for forsamlingsforbud og risiko for smittefare.

  Hvis man ønsker at besøge museet, er det muligt for mindre grupper, efter forudgående aftale, hvis man kan holde fornøden afstand.

  Hvis man ønsker at benytte arkiverne, skal man træffe forudgående aftale.

  Egedal Musikskole:
  Egedal Musikskole følger disse retningslinjer i forbindelse med genoptagelsen af undervisningsaktiviter:

  https://www.egedalmusik.dk/praktisk-info/corona-retningslinjer/

 • Arrangementer i kommunen

  I forhold til de større kulturelle arrangementer i kommunen, hold dig løbende ajour her.

 • Borgerservice på rådhuset

  Borgerservice er genåbnet for borgerhenvendelser. På grund af corona - og for at der ikke samles for mange personer på en gang - SKAL der bestilles tid og fremmøde bedes ske så tæt på den bestilte tid som muligt.

 • Jobcentret

  Jobcentret kører ikke længere efter nødberedskab. Hvis du er indkaldt til en personlig samtale med kommunen, skal du igen møde op på Jobcentret.

   

 • Rusmiddelteamet

  Færre åbne alkoholbehandlingstilbud, jobusikkerhed og lukkede værtshuse kan være en farlig cocktail for mennesker, der har alkoholproblemer eller er tæt på at få det. Og at holde sig hjemme kan være svært for pårørende til mennesker med alkoholproblemer.

  Vi har åbent for samtaler over telefon og mail hvis du har behov for hjælp. Ring eller skriv til os - også som pårørende

  Egedal Rusmiddelteam

  Tofteparken 15
  3650 Ølstykke
  Tlf. 7259 6406

  Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
  Torsdag kl. 9-17.30
  Fredag kl. 9-12

  Skriv til os uden personfølsomme oplysninger på egedal.rusmiddelteam@egekom.dk

 • Tømning af dagrenovation og emballageaffald

  Dagrenovation (Rest- og Madaffald)

  Lige nu er der ingen ændringer på tømning af dagrenovationsaffald. Dette kan ændre sig, hvis der sker mandefald pga. corona. Egedal Kommune har en beredskabsplan med forskellige indgreb alt efter hvor omfattende mandefald, der er tale om. Ved mandefald kan det i første omgang blive aktuelt at afhente affald udenfor de sædvanlige tidspunkter (6-18). Der er blevet givet tilladelse til at udvide dette tidsrum. 

  Emballageaffald (4-i-1 beholder)

  Fra mandag d. 16.03.20 kan din 4-i-1 emballagebeholder blive hentet uden for de normale åbningstider. Vi har givet lov til, at der i visse tilfælde kan blive tømt helt fra klokken 4 om morgenen. Det skyldes personalesituationen hos vores entreprenør.

  Kommer der større ændringer, melder vi det ud her på egedalsorterer.dk, på Egedal Kommunes hjemmeside, på kommunens facebookside samt via vores affaldsdriftsinfo-sms. Vi opfordrer derfor til, at man tilmelder sig sms-servicen.

  Du kan tilmelde dig vores sms-service her. 

  Øget afhentning af storskrald er på nuværende tidspunkt ikke en del af beredskabet.

 • Genbrugsstationer

  Opdateret 6. juli

  HUSK risici om corona-smitte - også på genbrugsstationerne:

  For at undgå smittespredning i forbindelse med besøget på genbrugsstationen, skal man overholde følgende anbefalinger:

  • Følg anvisninger på skilte og fra personale.
  • Hold god afstand til andre (både personale og andre kunder)
  • Brug handsker eller brug medbragt håndsprit både før og efter besøget. Der er ikke adgang til håndvask og håndsprit på pladsen.
  • Sorter dit affald hjemmefra, og gør opholdet så kort som muligt.
  • Medbring selv handsker, skovl og kost.

  Benyttelse af genbrugsstationen bliver reguleret af personalet på stedet.

 • Genbrugsstationer - Erhverv

  Opdateret 6. juli

  Fra den 18. maj 2020 har private også adgang til døgnåben på Stenløse Genbrugsstation.

  Ønsker du som virksomhed at gøre brug af den døgnåbne genbrugsstation, skal du først gøre to ting:

  Tilmeld dig som erhvervskunde på:

  https://www.vestfor.dk/genbrugsstationer/erhvervskunde/

  Tilmeld dig adgang til den døgnåbne:

  https://genbrugsplads.info/tilmeld-erhverv/

  For at benytte ordningen skal du have en mobiltelefon - Din mobiltelefon fungerer som nøgle til genbrugsstationen (virker ikke, hvis du har hemmeligt eller skjult nummer).

  Når du er tilmeldt og godkendt, og ønsker at benytte Genbrugsstationen, kører du op til porten og ringer til det nummer du modtager på mail efter tilmelding. Porten åbner op i kort tid og du kan nu køre ind. Det samme gælder når du skal ud, hvor du skal ringe op til nummeret for udkørsel. De to numre findes ligeledes på Vesforbrændings hjemmeside.

  Det praktiske

  Adresse: Toppevadvej 28, Ganløse, 3660 Stenløse

  Udenfor almindelig åbningstid skal du være opmærksom på følgende:

  • Pladsen er ubemandet.
  • Pladsen er videoovervåget. Link til vilkårene for videoovervågning
  • Farligt affald og eternit modtages ikke, når pladsen er ubemandet.
  • Eventuelle komprimatorer er lukkede af sikkerhedshensyn.
  • Pladsens ordensreglement skal til enhver tid følges.
  • Til nødsituationer er der et nummer til en vagtelefon på pladsen.
  • Luk kun dig selv ind på pladsen - øvrige besøgende skal vente på at porten lukker. Hvis der er andre der venter på at komme ind, anbefales det at holde lige inde for indkørselsporten, således at uvedkommende ikke kan komme med ind.
  • Al færdsel på pladsen sker på eget ansvar. Vi gruser og salter kun inden for normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr.

  Adgangen til genbrugsstationen bliver reguleret af personalet på stedet. Det betyder, at bilerne bliver lukket ind i hold alt efter, hvor meget plads der er på den enkelte genbrugsstation. Derfor kan der opstå ventetid uden for de pågældende genbrugsstationer. Erhverv har stadigvæk forkørselsret på hverdage mellem kl. 10-12.

 • Hjemmepleje

  Der er ingen ændringer i Hjemmeplejens drift

   

 • Tandplejen

  TANDPLEJEN ER ÅBEN efter forudgående aftale

  Vi arbejder efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og har fokus på minimering af smitterisiko.

  Når du kommer på klinikken må du kun ledsages af én person, der så vidt muligt bliver i venteværelset, hvor vi også beder dig/jer spritte hænder ved ankomsten.

  Hvis du er syg eller har symptomer som feber, hoste eller forkølelse - så bliv hjemme indtil du er rask.

  Vores telefonnummer er: 72597840

  Aften og weekend henviser vi til tandlægevagten på 7025 0041 eller Akuttelefonen 1813.

 • Sundhedsplejen

  Alle familier med nyfødte vil blive tilbudt 1 hjemmebesøg på 5-6 dagen efter fødslen. Øvrige "besøg" gennemføres telefonisk.

  Alle øvrige hjemmebesøg omlægges, som udgangspunkt til telefon rådgivning.

  Når det drejer sig om sårbare børn gennemføres  hjemmebesøg

 • Kollektiv trafik

  22. august: Krav om mundbind i offentlig transport

  Fra lørdag den 22. august skal alle passagerer og ansatte, der ikke er helt afsondret fra passagerne, bære enten mundbind eller visir, når de bruger den kollektive transport eller ved ophold på en station, bustoppested mv. Kravet skal være med til at holde smittespredningen nede.

 • Rottebekæmpelse

  19-03-2020

  Egedal Kommune kører fortsat rottebekæmpelse.

  Vores skadedyrsbekæmpelsesfirma Rentokil rykker ofte ud til akutte situationer med rotter, og specielt indendørs skaber det vanskelige situationer her under corona-situationen.

  Rentokil gør det bedste, de kan - og prioriterer de mest presserende opgaver, ud fra sund fornuft og ved at følge de retningslinier, som er udsendt af den danske regering.

  Røgprøve laves udefra, og så må beboerne se efter røgen og melde tilbage. Smækfælder kan også udleveres.

  Er det nødvendigt at komme indenfor, bedes beboerne holde sig i god afstand, og Rentokil-medarbejderne bærer handsker. I tilfælde med særlig risiko, hvor det er tvingende nødvendigt, at Rentokil skal indenfor, er det bedste, medarbejderen kan gøre for at beskytte sig selv og beboerne og ikke udgøre en smitterisiko for nogen at bære en halvmaske med filter eller støvmaske og beskyttelsesbriller, handsker – og at huske håndvask og afspritning.

  Hvis du ser en rotte eller tegn på, at der kan være rotter omkring eller i din bolig, skal du anmelde det på https://www.egedalkommune.dk/rotter.

  Har du spørgsmål, så skriv til: skadedyr@egekom.dk

 • Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning

  Den 9. juni 2020 gik Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger i luften. En ordning igennem hvilken, alle og enhver anonymt kan indberette oplysninger om svindel med en af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.  Dette gælder også forhold der ligger før whistleblowerordningens etablering.

   Formål med whistleblowerordningen

  Whistleblowerordningens etablering er sket som led i Erhvervsstyrelsens eksisterende kontrolindsats på kompensationsområdet, og skal dermed være med til at understøtte og styrke denne, ved at afdække og forebygge svindel med de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger:

  • Kompensation for lønudgifter
  • Kompensation for faste omkostninger
  • Kompensation for selvstændige
  • Kompensation for freelancere
  • Kompensation for arrangører (aflyst eller udskudt større arrangement)

  En indberetning kunne eksempelvis dreje sig om svindel med lønkompensation søgt på vegne af medarbejdere der enten er sygemeldte, eller fyrede.

  Indberet via whistleblowerordningen HER

  Information om whistleblowerordningen på Virksomhedsguiden HER

  Lovgrundlag HER

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Kommunikation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: presse&kommunikation@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Pressetelefon
Tlf: 7259 6203

Uden for almindelig telefontid kontakt:

Kommunikationschef
Marianne Roed Jakobsen
E-mail: marianne.roed.jakobsen@egekom.dk

Tlf: 5094 4143