Generelle spørgsmål om coronavirus

Ved generelle spørgsmål om coronavirus i Danmark henviser vi til coronasmitte.dk.

Den myndighedsfælles hotline

Telefon +45 7020 0233

Flere myndigheder og organisationer har oprettet telefoniske hotlines, som man kan ringe til.

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om ny coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline. Hotlinen har også åbent i weekenden.

Spørgsmål vedrørende symptomer og sygdom

Husk at du skal ringe til din egen læge ved spørgsmål vedr. symptomer og sygdom. 

Læs mere på coronasmitte.dk.

Coronaopsporing

Telefon +45 3232 0511

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver praktiserende læger om information af COVID-19-positive i forhold til opsporing af nære kontakter og muligheden for vejledning om og hjælp til dette. 

Hvis du blevet testet positiv for ny coronavirus, vil du blive kontaktet af Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, for at få hjælp til at opspore dine nære kontakter. 

Du kan også selv tage kontakt til Coronaopsporing.

Hotline for sundheds-, ældre- og socialområdet

Telefon +45 7020 0266

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver praktiserende læger om information af COVID-19-positive i forhold til opsporing af nære kontakter og muligheden for vejledning om og hjælp til dette.  

Personale i kommuner/regioner bør i første omgang søge rådgivning hos den kommunale/regionale hygiejneenhed. 

Hotlinen rådgiver også kommunale sundhedstjenester og hygiejneenheder og kommuner/regioner på myndighedsniveau i relation til: 

  • Genåbning af dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og uddannelsesinstitutioner

  • Udbrud af COVID-19 på plejecentre, bosteder m.v.

Hotline for socialområdet

Telefon +45 7242 4000

Socialstyrelsen har oprettet en hotline, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning om arbejdstilrettelæggelse under COVID-19 epidemien. 

Hotline for skoler, institutioner og dagtilbud

Telefon +45 7080 6707

Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline, hvor skoler, institutioner og dagtilbud kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til håndtering af ny coronavirus/COVID-19.

Hotline for studerende

Telefon +45 7026 7500

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser, også om corona-relaterede spørgsmå. Du kan få hjælp, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. 

Hotline for virksomheder

Telefon +45 7220 0034

Erhvervsstyrelsen har oprettet en hotline for virksomheder, som har spørgsmål om ny coronavirus/COVID-19. 

Hotline for rejsende

Telefon +45 3392 1112

Udenrigsministeriet kan bl.a. svare på spørgsmål om rejser til udlandet, fra danskere bosat i udlandet og om indrejse i Danmark.

Psykiatrifonden

Telefon +45 3925 2525

Psykiatrifondens rådgivning er for dig, som oplever, at COVID-19 epidemien påvirker dit mentale helbred. 

Det kan være om generelle bekymringer og angst for smitte og smittespredning, om at opleve at isolation og et begrænset socialt liv påvirker deres psykiske sundhed.

BørneTelefonen​

Telefon +45 116 111

Børn og unge kan gratis og anonymt kontakte Børnetelefonen, hvis de er bekymrede eller har behov for at tale med en voksen.

Spørgsmål til Egedal Kommune

Har du brug for hjælp fra Egedal Kommune, kan du ringe på kommunens hovednummer:

Telefon +45 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag - onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Kontakt

Egedal Kommune

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: kommune@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Personlig og telefonisk henvendelse kan ske
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Egedal Rådhus er åbent
Mandag-torsdag 8-19
Fredag 8-15

Der er lukket for personlig og telefonisk henvendelse

  • Den 1. maj
  • Dagen efter Kr. Himmelfart, den 22. maj 2020
  • Grundlovsdag, den 5. juni 2020
  • Mellem jul og nytår​

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12