Det er obligatorisk at anvende mundbind eller visir for alle danskere som anvender kollektiv transport, herunder busser, tog, metro, letbaner, samt flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Kravet omfatter også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

Læs mere på Transport- og Boligministeriets hjemmeside.

Modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse samt socialt udsatte

For at sikre, at også borgere, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe sig mundbind til brug for transport i den kollektive trafik, har adgang til mundbind, har regeringen besluttet, at de pågældende, ved henvendelse til bopælskommunen vederlagsfrit kan få udleveret et antal mundbind (5-10 stk. ad gangen). De pågældende borgere omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse eller socialt udsatte.

Udleveres i jobcenteret

Udleveringen sker fra jobcenteret på rådhuset i jobcenterets åbningstid. Se jobcenterets adresse og åbningstider tider i den røde kontaktboks herunder.

Billede af et mundbind

Kontakt

Arbejdsmarked og Ydelse - Jobcenteret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12