Børneterapien

I Børneterapien ser vi børn i alderen 0-18 år. Børnene har forskelligartede udfordringer, som kræver opmærksomhed i større eller mindre grad.

Vi laver en grundig vurdering af barnets udfordringer og tilbyder råd og vejledning til både forældre og relevant personale omkring barnet.

Vi ser blandt andet børn der har motoriske eller sensoriske udfordringer, som:

  • for tidligt fødte børn (præmature børn)
  • medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • er motorisk bagud i forhold til jævnaldrende
  • sansemotoriske udfordringer på flere områder
  • har mundmotoriske udfordringer, f.eks.:
   • får maden galt i halsen
   • meget kræsne
   • ammeproblematikker
   • nedsat kontrol over mundvand
   • udtalevanskeligheder.

Ansøgning om træning

Der ansøges om forløb  hos børneterapeuterne i samarbejde med institution eller skole, da personalet er vigtige samarbejdspartnere. Det kan også være via sundhedsplejersker, tale-/hørekonsulenter, psykologer, motorikkonsulent eller anden samarbejdspartner, hvis der er indsatser her. 

Ansøgningen sendes til Træningsvisitationen i Sundhed og Omsorg, der behandler alle ansøgninger.
Vær opmærksom på, at personfølsomme oplysninger sendes internt eller via digital post.

Kontakt

Træningsvisitation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6777