Er du 65 år eller derover og for nyligt flyttet til kommunen, tilbyder vi et forebyggende hjemmebesøg. Har du for nylig mistet din ægtefælle, tilbyder vi også et hjemmebesøg hos dig, som er 65 år eller ældre.

Når du fylder 75 år, tilbyder vi et forebyggende hjemmebesøg - og igen når du fylder 80 år. Herefter tilbyder vi ét forebyggende hjemmebesøg om året.

Tilbuddet er frivilligt 

Besøget af de sundhedsfaglige vejledere vil foregå i dit eget hjem, og samtalen kan for eksempel handle om:

  • Din dagligdag
  • Trivsel
  • Socialt netværk
  • Bolig
  • Sundhedstilstand

Bor du i plejebolig, eller modtager du både personlig pleje og praktisk hjælp, vil du ikke blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg

  • At forebygge sygdom og fremme sundhedstilstanden
  • At skabe tryghed og trivsel
  • At give råd om aktiviteter og støttemuligheder

Den forebyggelsesvejleder, der besøger dig, kan ikke bevilge ydelser som for eksempel praktisk hjælp / hjælpemidler, men kan henvise til den rette instans. 

Kontakt os

Ønsker du et besøg, er du velkommen til at kontakte vejleder og sygeplejerske på telefon 7259 6778

Telefontid:  mandag og torsdag fra klokken 8.00 - 10.00 

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12