Genoptræning jf. Sundhedsloven

For at du kan modtage genoptræning efter et hospitalsophold, skal du have en genoptræningsplan med fra hospitalet. Fra 18. februar 2019 kan man som borger gøre brug af det frie valg af genoptræning, hvis Egedal Kommune ikke kan tilbyde en aftale inden for 7 dage.

Hvis du ønsker at benytte det frie valg af genoptræning, får du efter aftale med Egedal Kommune tilsendt en kode via e-boks, som du skal bruge når du vælger leverandør. 

Hvad skal jeg gøre for at benytte det fri valg af genoptræning? Se mere her

Kørsel

Vælger du en privat leverandør, kan du få kørselsgodtgørelse svarende til afstanden fra dit hjem til Egedal Sundhedscenter, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke og retur.

Genoptræning jf. Serviceloven

Hvis dit funktionsniveau er væsentligt nedsat fysisk eller psykisk, kan du søge om træning for at opnå og vedligeholde et bedre funktionsniveau.

Kontakt Trænings-visitationen hvis du ønsker at søge om træning efter Serviceloven.

Befordring

Du kan læse mere om reglerne for befordring her 

Befordring efter SUL § 140 og SEL § 86

Flextur

Se hvordan du benytter Flextur her Movia-Flextur

Kontakt

Træningsvisitation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6777