Vi er både ergoterapeuter og fysioterapeuter, der varetager genoptræning og vejledning. Mange forløb vil foregå som holdtræning. Dit genoptræningsforløb bliver tilrettelagt i samarbejde med dig og vil være i en tidsbegrænset periode mod et konkret mål.

Genoptræning - med en genoptræningsplan fra hospitalet

Har du modtaget en genoptræningsplan i forbindelse med et hospitalsbesøg bliver denne også sendt elektronisk til kommunen. En medarbejder fra Sundhedscenteret vil kontakte dig, enten pr. telefon eller via e-boks, kort tid efter udskrivelse med indkaldelse til startsamtale. Kan vi ikke tilbyde dig opstart af genoptræning inden for 7 dage, har du mulighed for at gøre brug af det frie valg af genoptræning.
Du kan læse mere om det frie valg her

Genoptræning - uden genoptræningsplan fra hospitalet

Hvis dit funktionsniveau er væsentligt nedsat fysisk eller psykisk, kan du søge om træning for at opnå og vedligeholde et bedre funktionsniveau. Kontakt Trænings-visitationen hvis du ønsker at søge om træning efter Serviceloven. Se kontaktinformation nederst på siden.

Transport

Du kan læse mere om reglerne for befordring her

Se hvordan du benytter Flextur her Movia-Flextur

Kontakt

Træningsvisitation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6777

Den Sundhedsfaglige Myndighed

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12