Egedal Sundhedscenter tilbyder et gratis undervisningsforløb, som ledes af sundhedsfagligt personale.

Undervisningen tager udgangspunkt i dig og din sygdom. Du vil få viden om din sygdom, behandling, kost og motion, og få mulighed for at udveksle erfaringer med de andre deltagere.

Forløbet 

Undervisningen forløber over 7 dage á 2-3 timers varighed. Vi vil sammen med dig sætte mål, så du også efter forløbet, kan fortsætte en god livsstil, og forebygge yderligere sygdomsudvikling.

Du er meget velkommen til at tage en pårørende med, da de fleste har gavn af pårørendes støtte ved livsstilsændringer, og da mange pårørende kan have behov for at få drøftet spørgsmål vedrørende sygdommen.

Efter dit undervisningsforløb er afholdt, inviteres du til et 3 og 6 måneders gruppeopfølgningsmøde, hvor du mødes igen med de andre deltagere. Her vil du få mulighed for at udveksle erfaringer og få støtte til de livsstilsændringer du - og de andre deltagere - arbejder med. 

Kom i gang

Kontakt Trænings-visitationen for at komme i gang.

Tilbuddet kræver ikke lægehenvisning.

Kontakt

Træningsvisitation

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6777