Nyhed

Vi søger byggepartner til spændende skoleprojekt

Egedal Kommune søger en dedikeret byggepartner til renovering og modernisering af kommunens skoler i et tæt strategisk partnerskab med kommunens bygherreorganisation. Egedal Kommune forventer at udbyde opgaven primo marts 2020 i EU-udbud med indledende prækvalifikation.

Byggepartner søges

Kommunen har et ønske om i et tæt samarbejde baseret på gensidig tillid at;

 • gennemføre helhedsrenoveringer af kommunens skoler,
  hvor målet er at skabe moderne og fleksible læringsmiljøer, som
  giver optimale rammer for læring, kreativitet og fleksibel anvendelse
 • gennemføre projektet i et strategisk byggepartnerskab 
 • få mest kvalitet for pengene,
  hvor der balanceres mellem funktion, sundhed, materialevalg, drift og æstetik, og
 • tidsplaner og budgetter overholdes

Hvad er målet med skoleprojektet?

Læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet ønskes styrket. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt. Samtidig er der fokus på at øge sambrug og skabe inspirerende og kreative læringsmiljøer gennem helhedsrenovering, modernisering og udbygning.

Egedal Kommune udbyder et strategisk partnerskab med en øvre ramme på 400 mio. kr. Heraf er der øremærket 250 mio. kr. til at skabe kreative læringsmiljøer for børn og unge på de første fire af kommunens skoler i perioden 2021-2024.

Byrådet har godkendt følgende rammer for projektet:

 1. Scenarier for anlægsprojekter på fire skoler i skoledistrikterne: Ølstykke og Smørum. Læs præsentation om kreative læringsfællesskaber.
 2. Principprogram for kreative læringsmiljøer Læs Principprogram for kreative læringsmiljøer

Egedal Kommune vil til samarbejdet etablere en smal organisation med smidige og agile processer indenfor et klart defineret økonomisk og kvalitativt mandat.

Egedal Byråd har i Investeringsplan 2028 afsat midlerne til at skabe Kreative Læringsfællesskaber i tidssvarende fysiske rammer på skolerne.

- Jeg ser frem til at finde den helt rigtige byggepartner til projektet, som i samarbejde med brugerne skal være med til at levendegøre de principper, vi har besluttet for skolerne. Det er nyt for Egedal Kommune at udbyde en byggeopgave i et strategisk partnerskab, hvor vi lægger op til et langsigtet samarbejde med fokus på at få den bedst mulige kvalitet på vores skoler, og hvor vi i samarbejdet kan sikre brugerinvolvering og medindflydelse på projekterne, samtidig med at vi overholder tidsplaner og budgetter, siger Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune.

Hvad er vores idéelle byggepartner?

Vi forventer at vores byggepartner består af et team af totalentreprenør, ingeniør og arkitekt.

Kommunen ønsker en byggepartner, der har samme ambition og som:

 • kan varetage den strategiske ledelse,
 • bistår med styring og eksekvering af porteføljen i en målrettet proces under hensyn til skoler i drift,
 • arbejder på tværs af porteføljen med erfaringsopsamling, optimering og produktivitetsforbedringer,
 • kan udføre behovsafklaring og økonomistyring, og
 • kan gennemføre proces for brugerinddragelse.

Fokus i byggepartnerskabet vil være, at vi sammen;

 • gennemfører renoveringen og udbygningen inden for de fastsatte rammer i dialog med brugerne,
 • gennemfører byggeprocesserne inden for en aftaletrinmodel, hvor der er afsat tid til udvikling, forundersøgelser, fælles risikohåndtering mv. inden udførelsesfasen,
 • sikrer effektiv porteføljestyring og aftale om, hvorledes opgaverne defineres, og
 • sikrer overgang fra anlæg til drift.

For yderligere information kontakt:


Katrine Madsen, afdelingsleder i Byg, Center for Ejendomme og Intern Service, Egedal Kommune.
Mobilnummer: 7259 6233, eller centerchef Mette Mylin på mobil 7259 6200.

Fakta om skoleprojekterne
 • Fakta om skoleprojekterne

  Porteføljen indeholder helhedsrenoveringer af følgende skoler i kommunens to skoledistrikter Ølstykke og Smørum:
  - Ølstykke skoledistrikt: Hampelandskolen og Maglehøjskolen
  - Smørum skoledistrikt: Boesagerskolen og Balsmoseskolen

 • Tidsplan 2021-2024

  Første skolematrikel, der skal renoveres og moderniseres er Hampelandskolen med forventet byggestart i 2021 og derefter følger Boesagerskolen og Balsmoseskolen med forventet byggestart i 2022. På Maglehøjskolen forventes byggestart i 2024.

  Herudover er der inden for rammeaftalen mulighed for at gennemføre byggeprojekter indenfor daginstitutionsområdet.

 • Økonomi

  250 mio. kr. og op til 400 mio. kr.

Nye læringsmiljøer og multifunktionalitet på Egedals skoler

Børnene i Egedal skal have gode fysiske rammer i skolerne, så de både kan lege, lære og udvikle sig og blive så dygtige som muligt. Derfor bliver Eged…

Kontakt

Ejendom og byggeri

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: internservice@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12