IGU'en skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

IGU'en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Læs mere om, hvem der kan tage en IGU

IGU'en er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked. IGU'en varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Læs mere om, hvad et IGU-forløb indeholder

Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Læs mere om, hvordan et IGU-forløb aftales

Læs mere om godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under IGU-forløbet

Virksomheder med spørgsmål til IGU kan henvende sig til Jobservice Danmark på 72 200 350.

Er I interesseret i ordningen, kan I kontakte en af Jobcentrets virksomhedskonsulenter på mail: virksomhedskonsulenter@egekom.dk

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.