Sygedagepenge- og barselsrefusion

Du kan som arbejdsgiver søge om sygedagpenge- og barselsrefusion, når en medarbejdere er sygemeldt eller på barsel.

Sygemeldt medarbejder

Formålet med opfølgning og tilbud under sygefravær er at sikre, at den sygemeldte medarbejder vedligeholder mest mulig arbejdsevne og hurtigere kan ve…

Få økonomisk støtte hvis en medarbejder har kronisk eller langvarig sygdom

Du kan søge om, at få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Hjælp til medarbejdere med handicap

Som arbejdsgiver kan du få støtte, hvis du har eller ønsker at ansætte en medarbejder med et handicap.

Nyheder om erhverv og iværksætteri
Ledninger
Nyhed

Ny strøm til Ølstykke Idrætsområde betyder lukning i uge 50

Vi udbygger Ølstykke Idrætsområde med flere idrætsfaciliteter. Området skal derfor have ny hoved-eltavle som giver mere og tilstrækkelig strøm til omr…

Ølstykke Svømmehal
Nyhed

Ølstykke Svømmehal holder nu åbent frem til nytår - bortset fra uge 50

Den planlagte og varslede renovering af Ølstykke Svømmehal flyttes til sommeren 2023 på grund af materialeforsinkelser. Svømmehallen er derfor åben me…

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Jobcenter
Alle dage kl. 10-12