Personlig assistance til handicappede i erhverv
Jobcentret kan yde personlig assistance til personer, der på grund af et handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelses uden kompensation efter Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Der skal være tale om en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Formålet er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse, med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.

Andre muligheder

Som arbejdsgiver til en medarbejder med handicap, har du mulighed for at søge om hjælp til at indrette arbejdspladsen.
Jobcentret kan bevilge hjælpemidler, arbejdsredskaber, tilskud til undervisningsmateriale og arbejdspladsindretninger, der ikke er almindelige, og som er en nødvendighed for at en person med funktionsnedsættelse kan udføre sine arbejdsopgaver.

Du kan læse mere om ordningerne nedenfor.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.