Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af en kronisk eller langvarig sygdom, kan Jobcentret hjælpe, så medarbejderens fravær ikke belaster virksomheden. En § 56 aftale er en støttemulighed, hvormed virksomheden kan fastholde medarbejdere, som har en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af sygdom, indlæggelse eller behov for behandling.

Sygedagpengerefusion fra 1. sygedag

Aftalen giver mulighed for sygedagpengerefusion til virksomheden fra medarbejderens første fraværsdag. En virksomhed og medarbejder kan indgå en § 56 aftale, hvis det forventes, at medarbejderens lidelse vil medføre et fravær på mindst 10 dage om året. Ansøgning om § 56 aftalen skal indgives til lønmodtagerens hjemkommune. En § 56 aftale kan indgås for op til to år ad gangen og vedrører kun fravær relateret til medarbejderens lidelse.

For selvstændigt erhvervsdrivende hedder aftalen en § 58a aftale. Den fungerer som en § 56 aftale, men er dog betinget af, at der ikke er tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45 (ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden).

Forlængelse af aftalen
Ved ansøgning om forlængelse af § 56/58a aftale, skal medarbejder og arbejdsgiver igen udfylde ansøgningen igen.

Kontakt

Jobcenter og ydelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Åbningstider for betjening i Borgercirklen
Se her.